De rioolverstopping

Ted Verbeek

Memoires van een zwembadmachinist

Om mijn nieuwe website onder de aandacht te brengen is het essentieel een aantal berichten, blogs genoemd, te publiceren. Zie het tabblad “Kennisbank” op mijn site. Mijn eerste bericht inspireerde me voor een tweede anekdote. Ervaringsgericht. Een beeld van de echte praktijk zwembadtechniek. Gefundeerd op mijn belevenissen.

Ik werkte toen in een hele grote accommodatie. Tot wel zeshonderdduizend bezoekers per jaar. Dat enorme gebouw bevatte vele toiletgroepen die allen waren aangesloten op een hoofdrioolbuis in de kruipruimten. Omstreeks het middaguur kreeg ik de melding dat alle toiletten overstroomden. Met een fantastische stinkbende tot gevolg. En of ik dat even kon oplossen?

Nu werkte ik daar nog niet zo lang als leidinggevende, en kende dus toen nog niet het gehele leidingenschema uit mijn hoofd. Maar een oudgediende die daar al vanaf het eerste uur werkte wel. Ik noem hem hier “Piet B.” daar de wetten op privacy nu eenmaal van toepassing zijn.

Dus wij die kruipruimten in. Daar bleek dat een constructiefout de boosdoener was. Er zat een blind stuk leiding in het hoofdriool, vergelijkbaar met onze menselijke blinde darm, maar in een verkeerde richting. Door die leiding kon een verstopping ontstaan, wat dus ook gebeurde. Gelukkig was die blinde pijp voorzien van een schroefdop. Waarlangs eventuele verstoppingen konden worden verholpen.

Nu is/was mijn zeer geliefde collega en goede vriend Piet B. zeer enthousiast maar niet altijd weloverwogen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dus voor ik halt kon roepen schroefde hij die dop los. Met als resultaat dat er een pijp stront en anderen fantastische vuiligheid de kruipruimte inspoot waarin wij op dat moment verbleven. De derrie kwam zowat middelhoog. Het is me nog gelukt hem die kruiruimte uit te sleuren voordat de stank te overweldigend werd. Wat een fantastisch drama!

Ik zie Piet B. nog een beetje beteuterd staan, een vuile gebruikte tampon aan zijn linker oor bungelend. Wat een fantastische collega. Met hem heb ik mijn halve leven verlachen denk ik.

Mijn tweede werkdag

Ted Verbeek - ZwemConsult

Een eerste blogbericht van Ted Verbeek op de vernieuwde website

Ik herinner mij die tweede werkdag nog goed. Decennia geleden. De eerste dag stond vol met kennismaking met het team, terreinverkenning van de gehele accommodatie, functieafbakening, verwachtingspatronen, etc. Intensief, leuk maar ook heel heftig. Op weg naar huis rondde ik, wel voldaan, af met acute broekhoest.

Gedurende de tien eerdere carrièrejaren leerde ik alle benodigde aspecten en disciplines die mijn fundering vormden op basis waarvan ik me, nog steeds, de hoogs weledelgestrenge titel “Badmeester” mag toe-eigenen. Zoals te doen gebruikelijk was ik niet alleen aan de bak maar ook onder de bak zeer bekwaam en ervaren. Ik had dus zogezegd natte, administratieve en vette handen.

Dus ging ik op mijn tweede dag enthousiast aan de slag op het vette terrein bij mijn nieuwe werkgever. In de stookruimte liepen vele leidingen. En die moesten op kleur worden geschilderd. Blauw voor water, rood voor heet water en geel voor gas. Die kleur geel ontbrak nog. Nu liepen die leidingen voor een groot deel onder het plafond op ongeveer zes meter hoogte. Dus ik met een ladder tegen die buizen omhoog. Die buizen hingen aan draadeinden en waren dus enigszins flexibel gemonteerd. Je hebt een hand nodig voor de kwast en de andere hand om jezelf vast te houden. Dus zette ik mijn pot gele verf op een plankje dat rustte op twee horizontale leidingen. Dat werkte uitstekend, dacht ik.

Ik was al een eind gevorderd, de betreffende gasleiding was al bijna helemaal geel, toen mijn nieuwe directeur zich aanmeldde. Lukt het allemaal een beetje Ted? Beleefd als ik ben draaide ik mijn gezicht in zijn richting vanaf zes meter hoogte en gaf antwoord. Althans, dat was mijn bedoeling. Maar met die beweging op de ladder schommelden de buizen en verschoof het plankje waarop mijn pot gele verf stond. Met als resultaat dat het plankje, maar vooral die pot gele verf naar beneden vielen.

Die bus gele verf miste het hoofd van mijn directeur op een haar na. Waarmee ik een zeer goede en intensieve indruk op hem maakte. Hij was van zijn voeten tot boven zijn middel geel.

Ik verwachte direct ontslag te krijgen. Maar zijn reactie was niet te overtreffen. Goed gedaan jongen, waar gehakt wordt vallen spaanders. Ga zo door!

Nog steeds zal ik mijn oude directeur, Piet van der Vlist, daarom herinneren. Wat heb ik veel van hem geleerd. Dank nogmaals.

Facebookgroepen zwembadtechniek

Wist je dat op Facebook een aantal groepen actief zijn over zwembadtechniek? Ga in je profiel naar het tabblad “groepen” en tik maar eens in:

  • Zwembadprofessionals
  • Zwembadtechniek (via de ZBB)
  • Durf te vragen over zwembaden
  • Waterbehandeling van een zwembad

En er zijn er nog meer.

Het valt mij wel op dat op deze kennisplatforms veel termen worden gebruikt die in de professionele wereld niet of anders worden toegepast. Vaak worden in de chemie namen gebruikt die afkomstig zijn van apparatuur of bepaalde merken. En dat maakt het lastig leesbaar en begrijpbaar. Ik bedoel dan bv. ORP-waarde, Oxilife, etc.

Daarnaast lijkt het of de chemische waardes, zoals in de wetgeving staan beschreven, niet goed of zelfs geheel niet bekend zijn. Terwijl deze gegevens toch zo op het internet kunnen worden ingezien. Ik adviseer vrijblijvend de gegevens van de Omgevingswet, supplement BAL, als uitgangspunt te nemen. Het specifieke deel over zwembaden staat in Hoofdstuk 15.

Vragen of reacties zijn altijd welkom.

De opleiding Zwembadtechnicus 3 start 13 oktober

Zwembadtechnicus 3 van start

De opleiding zwembadtechnicus 3 gaat eindelijk van start op 13 oktober a.s. regio Ede.

Opgeven kan hier: ENVOZ

ZwemConsult verzorgt de lessen dus niet meer. Maar is en blijft wel intensief betrokken bij de vormgeving en inhoud alsook de examinering.

In 2019 ging deze opleiding op basis van proef van start. Echter, halverwege moesten de lessen worden opgeschort. Daarna gooide de COVID roet in het eten. in overleg met de cursisten is toen tot een definitieve stop besloten.

De gedwongen periode thuis bood ruimte om achter de PC te kruipen en het bestaande lesmateriaal te actualiseren. Dit resulteerde in nieuwe lesboeken welke via de Uitgeversgroep beschikbaar zijn gekomen voor alle betrokken onderwijsinstituten. De lesboeken 1 en 2 waren vorig jaar al beschikbaar. En nu komt deel 3 op de markt.

De ENVOZ beschikt over een team docenten met veel praktijkervaring. Zij zullen allen ter kennismaking deelnemen aan de eerste bijeenkomst en misschien ook de vervolglessen.

Naar ik hoop tot ziens. Veel les- leerplezier toegewenst.

De nieuwe website van Ted Verbeek, ZwemConsult is nu klaar voor gebruik

De oude website van ZwemConsult sloot niet langer aan op de behoeften en marktontwikkelingen. Ombouwen zou veel inspanning vergen. Daarom besloot Ted Verbeek, de webmaster en auteur, een nieuwe site op te zetten. Op basis van de oude vormgeving, maar met een volledig nieuwe inhoud.

Banner ZwemConsult Ted Verbeek1160x250

Allereerst is ZwemConsult niet langer een opleidingsinstituut. dat deel is overgedragen aan de ENVOZ.

Ted Verbeek is nog wel betrokken bij de, vooral technische, onderwijsontwikkeling. Maar niet langer beroepsmatig actief. Zie het als een professionele hobby en nuttig tijdverdrijf. Natuurlijk zal ik nog af en toe voor de groep stappen als docent of examinator. Maar dat komt voort uit dezelfde context.

Alle bekende webadressen staan nu doorgelinkt. indien u een beveiligingswaarschuwing krijgt kunt u deze negeren. Het is een tijdelijk bewakingsprobleempje bij de provider dat snel wordt opgelost. De nieuwe website is volledig beveiligd en voldoet aan alle gestelde eisen. Veel leesplezier.

Dien eventuele vragen en/of opmerkingen in via de onderstaande button:

Contact

Welkom op deze nieuwe website

Met de overdracht van ZwemConsult naar de ENVOZ ontstond ook de behoefte aan een nieuwe website waarin de actuele stand van zaken wordt opgetekend en gepresenteerd.

De site is nog in aanbouw, maar de meest relevante tekst is al geplaatst.

Zodra het moment daar is zal de omschakeling definitief worden doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Ted Verbeek