Historie van het onderwijs in de ZwembadBranche

In een ver verleden bepaalde de Koninklijke Nederlandse ZwemBond (KNZB) de inhoud van de zwemdiploma's en de opleiding(en) tot zwemonderwijzer. Het toenmalige Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen volgde deze visie.

Er bestonden toen al andere organisaties zoals de KNBRD (nu Reddingsbrigade Nederland geheten), de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS-afdeling Watervrienden) en de Nederlandse OnderwatersportBond (NOB). Ook zij gaven diploma's uit en leidden zwemonderwijzers op. Maar deze vakmensen werden beroepsmatig als niet gekwalificeerd geacht.

En dan waren er nog twee voltijdige beroepsopleidingen. Op MBO-niveau was dat het CIOS. En op HBO-niveau de Sportacademie.

Maar tijden veranderen (...)

De instituten in de banner zijn min of meer willekeurig gekozen uit een nog veel groter aanbod. Staan uw organisatie of logo niet vermeld? En wenst u dit? Stuur me een berichtje.

Omstreeks 1965 ontstond vanuit de beroepsbeweging een tegengeluid. Een aantal zwemonderwijzers vond dat het anders kon en moest. Daartoe verenigden zij zich in een instituut dat nu nog steeds bestaat, de NVZ. Aanvankelijk richten zij hun aandacht op de inhoud van de zwemopleidingen. Maar later werden hier ook beroepsopleidingen aan toegevoegd welke werden ondergebracht bij de koepelorganisatie ENVOZ.

 

In 1984 ontstond behoefte aan één nationaal zwemdiploma. Hietoe werd de toenmalige Nationale Raad Zwemdiploma's in het leven geroepen. In 2005 werden hier beroepsopleidingen aan toegevoegd door een fusie met het Nationaal Platform Zwembaden tot NPZ|NRZ. In 2018 werd deze organisatie voorzien van een nieuw bestuur en veranderde de naam in stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. De huidige NRZ.

 

Helaas werd er historisch bezien een weeffout gemaakt. Zoals op de site van de NRZ vermeld staat ontstond bij de overheid behoefte aan één nationaal zwemdiploma. Waartoe de NRZ werd opgericht. Terwijl de NVZ toen al 19 jaar bestond. Met als gevolg dat beide organisaties NVZ en NRZ nog steeds naast elkaar voortbestaan en niet echt samenwerken. Dat kon ontstaan omdat er geen wetgeving was opgesteld. Met als gevolg dat nadien nog vele andere instituten het licht zagen. Zie de banner voor een interpretatie.

 

Dit alles maakt het voor een startende student lastig om een volledig beeld te vormen. Welk instituut moet ik nu kiezen? Waar ontvang ik de beste opleiding? Welk vakdiploma wordt het hoogst gewaardeerd in de arbeidmarkt? Antwoorden op deze en alle andere gerelateerde vragen kan ik verhelderen.