Onderwijsorganisaties in de ZwembadBranche

Je wilt een opleiding gaan volgen met het doel te gaan werken in de ZwembadBranche. Waar kun je dan terecht? Welke opleidingen zijn beschikbaar? Welke onderwijsvorm kun je het beste kiezen? Welk diploma behaal je dan? Wat is dat diploma waard in de huidige maatschappij? Deze en nog vele andere vragen kan ik beantwoorden. Op deze pagina maak ik een beknopte uiteenzetting ter beeldvorming met het doel je op de juiste weg te helpen. 

Je hebt de basisschool afgerond. Je gaat verder met voortgezet onderwijs. Je rondt deze opleidng af op VMBO, MBO of HBO niveau (lees MAVO, HAVO, VWO). Dit is algemeen vormend onderwijs. Een vak moet je nog gaan leren. Indien je kiest voor de ZwembadBranche kun je twee routes volgen. De theoretische of praktische leerroute. De theoretische route bestaat uit voltijdig-onderwijs. De praktische route uit deeltijd-onderwijs. Er is nog een derde route. Je start dan bij een erkend leerbedrijf op basis van een arbeidsovereenkomst. Hier leer je het gekozen vak in de praktijk, de theorie volg je op aangesloten school.

Deze drie routes zijn allen van toepassing in de ZwembadBranche.

Allereerst dien je jezelf te verdiepen in de verschillende organisaties en hun gronddoelstellingen. Zij zijn in een aantal groepen onder te verdelen; te weten:

Een zwemvereniging is bijna altijd aangesloten bij een zwembond. Iedere bond heeft zijn eigen opleidingsprogramma voor de kaderleden, lees docenten. Hun opleidingen zijn specifiek gericht en hun afgegeven vakdiploma's zijn slechts beperkt of geheel niet erkend in de beroepsbranche. Controleer dit dus voor je deze keuze maakt.

Sommige zwemverenigingen bezitten of beheren een eigen zwembad. En stellen dan hun eigen specifieke eisen aan diplomering van hun docenten.

Een zwembadstichting is soms eigenaar van een zwembad maar meestal een organisatie die de beheerstaken van de, hierna genoemde, Gemeente uitvoert. Alle geldende wetgevende maatregelen zijn dan onverkort van toepassing. Waaronder de toekenning en geldigheid van de vakdiploma's. Slechts bij hoge uitzondering zal een Stichting hiervan afwijken.

Een Gemeente, als eigenaar van een zwembad, zal altijd de wetgeving onverkort toepassen. En dus de hoogste eisen stellen aan de vakbekwaamheid en diplomering van de beroepsbeoefenaren. Hiertoe laten zij zich adviseren door de Vereniging Sport en gemeenten (VSG).

Exploitanten nemen de volledige aansprakelijkheid en verantwoording voor een zwembad over van een Gemeente. Zij stellen hun eigen specifieke eisen aan de vakbekwaamheid van hun personeel. Soms hanteren ze dezelfde normering als de koepelorganisaties maar er zijn ook exploitanten met een eigen opleidingsinstituut en geven eigen vakdiploma's uit welke alleen binnen het betreffende bedrijf geldig zijn.

Een particuliere eigenaar van één of enkele zwembaden zien we in de praktijk meestal terug als zwemschoolhouder. Deze ondernemers hanteren eigen regels betreft opleiding en diplomering van hun beroepskrachten. Soms conformeren zij zich aan de grote koepelorganisaties maar een toenemend aantal richt zijn of haar eigen opleidingsinstituut op voor beroepsontwikkeling en diplomering.

Samenvattend is het kiezen van de juiste opleiding dus nog niet zo simpel. Daarom zet ik hieronder de huidige opleidingen ook uiteen met behulp van een beknopte groepsomschrijving:

Bewegingswetenschappen op HBO niveau. Met verschillende benamingen waaronder HIS, ALO of CALO. Ik benoem het voor hier met de Sportacademie. De afgestudeerden zijn eerste graad onderwijsbevoegd in de vakgebieden waarin ze zijn afgestudeerd. Zwemonderwijs zit daar niet standaard bij. Het is een, te kiezen, specialisatie. De opleiding varieert per school, het eindexamen is echter gelijk aan die van de Branche erkende opleiders, hierna genoemd.

Bewegingswetenschappen op MBO-niveau. Het CIOS heeft hierin een beschermde status welke is voorbehouden aan een vijftal scholen in Nederland. Daarnaast bieden vele ROC's een vergelijkbare opleiding met examenspecialisaties. Een CIOS'er van het eerste uur was automatisch tweede graad onderwijsbevoegd. Maar nu niet meer. Zwemonderwijs is bij beide instituten een specialisatie die is gerelateerd aan die van de Branche erkende opleiders, hierna genoemd.

Branche erkend. Waar staat dit voor? De opvolgende ministers hebben de organisatie en erkenning steeds overgelaten aan de ZwembadBranche. Maar die Branche is niet uniform georganiseerd. Zie de pagina Historie van het onderwijs op deze site. Er bestaan minimaal twee Branche-instituten die erkende diploma's afgeven. Dit zijn de ENVOZ en de NRZ. De ENVOZ geeft internationaal erkende (vak)diploma's uit, de NRZ nationaal erkende (vak)diploma's. De hiervoor genoemde HBO en MBO opleiders zijn erkend op grond van de organisatie DUO maar hanteren de normering van de NRZ.

Zwembonden leiden vanoudsher vakmensen op. En de afgegeven diploma's zijn nog steeds erkend.

De KNZB verzorgt opleidingen voor elementair zwemonderwijs op niveau 1, 2, 3 en 5. Vergelijkbaar met die van de ENVOZ en NRZ. Alleen niet met delfde waarde in de beroepspraktijk.

De KNBRD (Reddingsbrigade Nederland) verzorgt een zeer breed scala aan beroepsopleidingen waaronder instructeur elementair welke ingeschaald is op niveau 3. Maar ook deze wordt niet erkend door de beroepspraktijk.

Een particuliere opleider is bijna altijd aangesloten bij een koepelorganisatie. Dit zijn veelal de, eerder genoemde, ENVOZ of NRZ. Maar met de toenemende marktdifferentiatie is dit aan het verschuiven. Controleer dus vooraf goed of jouw opleider naar keuze is aangesloten bij de koepelorganisatie die jij, of jouw toekomstige werkgever, wenst. Het voorkomt teleurstellingen achteraf.

Er is ook een leerroute op Universitair niveau beschikbaar, ofwel de Master. Deze is niet specifiek gericht op zwemonderwijs maar op overstijgende elementen. Informeer hiernaar bij de Universiteit naar keuze.

Neem dus altijd vooraf de nodige kennis tot je. Want met de hiervoor beschreven opsommingen ben je er nog niet. Om in de ZwembadBranche te mogen werken is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Je dient te beschikken over een geldige medische eerstehulp verklaring (EHBO), veelal aangevuld met een diploma Hartmassage (Defibrilator). Soms is een diploma Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) gewenst. Indien je in- of rondom de bassins wilt werken dien je over voldoende eigen zwemvaardigheid te beschikken (diploma C van het Zwem-ABC) en de vaardigheid Zwemmend Redden voor Zwembaden te beheersen (ZRZ). Secundair zijn er dan nog gedragscodes van toepassing waarvoor je dient te tekenen.

Samenvattend is er een heel oerwoud aan verplichtingen, diplomering en diplomageldigheid van toepassing.

 

En daar is deze site voor bedoeld. Jou op weg helpen met je zoektocht en het maken van de juiste keuzes.