Technische ontwikkelingen voor zwembaden

Elders op deze website stel ik me kort voor. Geen uitgebreid curriculum maar beknopte informatie. Opdat u een beeld van mij en mijn drijfveren kunt vormen. De bovenstaande, wisselende, banners zijn ©logo's die ik voorheen gebruikte als professional. Nu lever ik nog slechts mijn diensten als vrijwilliger onder mijn eigen naam. Zie hierna een technische verdieping.

Tussen 1970 en nu vonden veel technologische ontwikkelingen plaats. Ik maakte de invoering van de Commodore 64 nog mee. Opgevolgd door de processor 8086 op basis waarvan Peter Norton (Symantec), Steve Jobs (Apple) en Bill Gates (Windows) hun basis bouwden. Later kwamen daar o.a. Linus Torvalds (Linux) bij.

In de zwembadtechnologie onstond een minstens evengrote technische ontwikkeling.

Verleden gooiden we emmers chloor in het zwembassin. Soms een emmer zoutzuur toevoegend. Nu is dat alles niet langer noodzakelijk. Ergo, nieuwe inzichten deden hun intrede.

Op deze en opvolgende pagina's tracht ik een bewustwording op gang te brengen. Omdenken. Het kan anders!

Daartoe ga ik u per onderwerp door de materie loodsen. Dit deel van de site zal continue groeien. Voor dit moment volsta ik met een gedachtenlijn. Met het doel u aan te zetten tot nadenken.

Op dit moment is een wetenschappelijk begeleid experiment gaande. Een zwembad zonder chloor. De reacties vanuit de Branche zijn conservatief. Onbekend maakt onbemind. Geen chloor, geen desinfectie! Dat lukt nooit!

Nu maak ik een sprong zijwaarts. Tijdens de Corona werden mondkapjes geadviseerd. Maar wie hadden die moeten dragen? Alle mensen, opdat ze een beperkt aantal zwakkeren zouden beschermen tegen besmetting? Of de zwakkeren, ter bescherming tegen besmetting door relatief gezonde mensen?

Waarom gooien we chloor in het badwater?

Ter bescherming van een beperkt aantal zwakkeren? Dat heeft dan wel tot gevolg dat vele miljoenen badbezoekers moeten lijden onder een chemische vergiftiging. Want chloor is een gemeen goedje!

 

De conventionele methode van zwembadwaterbehandeling is al zeer oud maar tegelijk effectief. Je hebt een bassin vol water. Dat pomp je rond. In die cyclus plaats je een filter en pas je verwarming en chemicalia toe. Dat systeem werkt nog steeds perfect. Maar het principe is wel erg achterhaald. Hierna probeer ik het uit te leggen. Daartoe splitst ik de zwemwaterkringloop en de zwemwaterchemie. Via de buttons hieronder.