Alles over opleidingen Zwembadtechniek

Ooit, in de jaren '70, bestond een summiere technische opleiding, genaamd Zwembadmachinist. Je diende een gedegen technische vooropleiding te hebben gevolgd om deze met succes te kunnen afronden. De kerninhoud omvatte zwemwaterchemie en wat elementaire bouwkunde plus mechanica. Maar bij gebrek aan belangstelling ging deze opleiding verloren.

Met het doorontwikkelen van de WHVBZ ontstond meer behoefte aan specialistische kennis. Daartoe waren een aantal deelopleidingen beschikbaar die inhoudelijk waren gericht op waterbehandeling en chemie. Maar een echte volwaardige integrale opleiding ontbrak. Tot 2010.

In dat jaar startte ik met het verzamelen van alle relevante informatie en bracht dit samen in een opleiding die ik Zwembadmachinist noemde.

In samenspraak met alle technische onderwijsaanbieders in de ZwembadBranche werd onder de paraplu van de NRZ een werkgroep opgericht waar allen in plaats namen. Wij noemden ons Deskundigenraad Educatie Zwembadtechniek (DEZ). Ons gemeenschappelijk doel was een integrale opleiding vorm te geven die voor geheel Nederland zou gaan gelden. En dat is ons grotendeels gelukt.

Met het doel instroom van alle studenten in samenhang met hun individuele behoefte mogelijk te maken werden vier opleidingnivaus bedacht. Het zijn er uiteindelijk drie geworden. De inhoud werd geknipt in tien losse vakken. Op die wijze kon een student gevolgde vakken van meerdere opleiders bundelen tot een integrale opleiding op weg naar het eindexamen.

Deze opgestelde profielen werden onafhankelijk beoordeeld door de Examenraad NRZ. En in competenties vastgelegd door het Georganiseerd Overleg Recreatie. Goed geregeld.

 

Helaas ging het toen toch mis. Deels door mijn toedoen. Ik vind dat een beroepsopleiding moet zijn gekoppeld aan het opdoen van praktijkkennis en ervaring middels stage. Daarnaast vind ik multiplechoicevragen ongeschikt voor technische studenten. Probeer het woord maar eens te lezen, iemand met dislectie kan dit niet of nauwelijks. Dus vond, en vind ik nog steeds, dat schriftelijke vragen open moeten worden gesteld. "vertel eens wat over (...)". Dit vergt het nodige van de examinatoren in de vorm van nakijkwerk. Maar het werkt veel beter en vooral eerlijker. Niet de taalvaardigheid maar de inhoud het geleerde vak staan dan centraal. Tenslotte vond en vind ik dat er een praktijkexamendeel bij moest komen.

 

De meeste groepsleden blijven samenwerken met de NRZ. Mijn belangen en rechten zijn nu ondergebracht bij de ENVOZ. Om verschillen in inzicht en belangenverstrengeling te voorkomen zijn de titels van de opleidingen en de coderingen aangepast. Bij de NRZ zijn de opleidingen benoemd met Onderhoudsmedewerker (TD1), Medewerker technische dienst (TD2) en Senior medewerker technische dienst (TD3). Bij de ENVOZ zijn dit Zwembadtechnicus 1 (ZTD1), Zwembadtechnicus 2 (ZTD2) en Zwembadtechnicus 3 (ZTD3).

Bij de NRZ doe je schriftelijk multiplechoice examen of, bij uitzondering, mondeling.

Bij de ENVOZ doe je altijd voor Zwembadtechnicus 1 en 2 praktijkexamen, soms aangevuld met mondeling en schriftelijk. Zwembadtechnicus 3 wordt afgerond met een scriptie plus verdediging.

Lees meer over de opleiding en inhoud van de opleiding Zwembadtechnicus 2 hierna te klikken.

 

.

Lees meer over de opleiding en inhoud van de opleiding Zwembadtechnicus 3 door hier te klikken.

 

Mijn lesboeken Zwembadtechnicus zijn ondergebracht en worden uitgegeven door de Uitgeversgroep. Zie hierna hun website:

Uitgeversgroep