Zwemwaterkringloop

Hierna beschrijf ik de conventionele kringloop van het badwater. Daarbij pas ik alle bestaande systemen toe. Per zwembad kunnen onderdelen ontbreken. Daarnaast zijn meerdere typen apparatuur beschikbaar die ik aansluitend zal toelichten.

Alles vangt aan met een bak water, een zwembassin. De afbeelding hierboven stelt dat voor. Het zwemwater raakt vervuild. Met vuildeeltjes die zinken, zweven of drijven. Er zijn dus drie verschillende zuiveringsmethoden nodig om die deeltjes allen te verwijderen. De zinkende deeltjes kunnen we regelmatig weghalen met een zogeheten bodemzuiger, een onderwaterstofzuiger. De zwevende deeltjes kunnen we verwijderen met een filterinstallatie. De drijvende deeltje halen we weg door middel van afvloeiing, met behulp van een overloopsysteem. Om dit mogelijk te maken dienen we het water te laten stromen, circuleren. Dat doen we met behulp van een pomp (P). Die gaan we nu in de tekening toevoegen.

Er is nu een zogeheten kringloop ontstaan. Het water wordt aan één zijde afgezogen en aan een andere zijde ingepompt. In oudere bassins loopt het water van de diepe naar de ondiepe zijde, we noemen dit lengtecirculatie.  In iets modernere bassins loopt het water van de éne lengtezijde naar de tegenoverliggende lengtezijde, we noemen dit breedtecirculatie. Maar in de moderne bassins van tegenwoordig wordt het water via de bodem ingepompt en via overloopranden afgevoerd, we noemen dit bodeminjectie.

Een pomp is ontworpen om vloeistoffen te verplaatsen. En kan dus niet tegen grove deeltjes zoals kiezelstenen en lollystokjes. Daarom wordt voor de pomp een grof filter geplaatst, een zogeheten haarvanger (H). Die voegen we nu toe in de tekening hierna.

Het water stroomt via de haarvanger naar de pomp. In de voorgaande tekening is ook al een Filter toegevoegd. De pomp perst het water door dat filter. De zwevende en drijvende vuildeeltjes blijven in dat filter achter waardoor het uitstromende water volledig schoon lijkt te zijn. Dat schone water loopt terug naar het zwembassin.

Het water lijkt schoon te zijn maar is het niet. Voor het oog bijna onzichtbare vuildeeltjes blijven niet altijd achter in het filter. Daardoor blijft het water troebel. Het is mogelijk om een soort lijm toe te voegen die kleine vuildeeltjes aan elkaar doen kleven tot grotere deeltjes. Denk aan sneeuwvlokken. We noemen dit chemische middel Flocculatie. Dat middel dient te worden toegevoegd na de pomp omdat die niet chemisch mag beschadigen. Maar de flocculatie dient te worden toegevoegd voor het filter omdat de sneeuwbui anders in het zwembassin zal ontstaan. In de tekening hierna is het injectiepunt op de juiste plaats toegevoegd. best

Met de afgebeelde installatie krijgen we het badwater voor het oog volledig helder. Maar het is nog niet schoon. Bacteriën, virussen en andere organismen zijn nog aanwezig. Deze bestrijden we op de conventionele wijze met chloor (Chemicaliën). Nu is dit een zeer agressief chemisch middel dat een haarvanger, pomp en filter kan beschadigen. Daarom dienen we dit middel pas na deze onderdelen toe in de kringloop, zie hierna.

Daar we het zwemwater waarschijnlijk ook willen verwarmen heb ik gelijk een Kachel in de tekening bijgeplaats. Ook dit toestel kan beter niet in aanraking komen met hoge concentraties chemicaliën en is daarom voor de chemische injectiepunten geplaatst. Let op! Het hiervoor afgebeelde schema bevat de conventionele installatie voor de zwemwaterbehandeling. Tegenwoordig doen we het geheel anders met behulp van moderne technieken. Om dit te kunnen uitleggen dien ik eerst wat meer informatie te verstrekken over chemie. Klik hiertoe door naar de betreffende pagina.