Opleidingen Zwembadtechniek 2023

Een nieuw jaar met vele nieuwe kansen. Die helaas ook een aantal onzekerheden meebrengen voor de ZwembadBranche. De aankomende Omgevingswet en aanverwante verplichtingen vormen hiertoe meestal de grondslag. Samengevat krijgt de normadressaat, verleden de houder van een zweminrichting geheten, veel meer vrijheden. Maar daardoor ook meer verplichtingen. Voorheen werd exact omschreven waaraan de normadressaat moest voldoen. We noemen dit ook wel middelengericht. Maar binnenkort dient de normadressaat dit zelf te omschrijven. We noemen dit ook wel doelgericht.

Het vangt aan met het opstellen van een Risico, Inventarisatie en Evaluatie, de zogeheten RIE of R,I&E, van de betreffende accommodatie. Dit was al verplicht krachtens de Arbowet maar het is nu noodzakelijk hier nog eens goed naar te kijken en waar nodig te actualiseren.

In de RIE worden de technische staat, lees het beheer, en de ingebruikneming, lees de exploitatie, van de accommodatie benoemd. Ik benoem beheer ook wel als de “vette kant” en exploitatie als de “natte kant”. Voor beide sectoren dient een, op de RIE, aansluitend plan van aanpak aanwezig te zijn. Voor de exploitatie omvat dit minimaal onderdelen zoals een sluitend werkrooster, een gebruiksvoorschrift van alle aanwezige arbeidshulpmiddelen, een toezichtplan en een calamiteitenplan. Deze onderdelen dienen bekend te zijn en uitvoerend te worden beheerst door de aanwezige medewerkers.

De medewerkers van de sector exploitatie en beheer dienen aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Deze bewijslast kan vorm krijgen door vereiste diploma’s in het personeelsdossier op te nemen. Maar ook door hierin zogeheten toetsverklaringen op te nemen. In Nederland zijn daartoe twee toetsende instanties beschikbaar enwel het NLQF en het EVC.

Voor de aantoonbare certificering en diplomering van medewerkers voor de sector exploitatie zijn al vele afspraken gemaakt in, en vastgelegd voor en door, de Branche. Lifeguard, Zwemonderwijzer, Leidinggevende zijn hiervan enkele bekende beroepstitels.

Voor de aantoonbare certificering en diplomering van medewerkers voor de sector beheer is dit echter nog niet volledig geregeld. Maar daar wordt wel hard aan gewerkt. Door een aantal Branche instituten. Als uitgangspunt dienen alle technische medewerkers, voortvloeiend uit de Arbowet en enkele NEN-normen te beschikken over een van de onderstaande verklaringen:

  • Voldoende Opgeleid Persoon (VOP)
  • Vakbekwaam Persoon (VP)
  • Werkverantwoordelijke (WP)
  • Installatieverantwoordelijke (IV)

Het vereiste certificaat hangt samen met de zwaarte van de functie en uit te voeren werkzaamheden.

Daarnaast dient de medewerker te beschikken over een geldige veiligheidsverklaring, de zogeheten Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Zie hierna:

  • VCA-Basis
  • VCA-VOL
  • VCA-VIL

Het vereiste certificaat hangt samen met de zwaarte van de functie en uit te voeren werkzaamheden.

Voor bijzondere werkzaamheden waarbij een groot gevaar kan ontstaan zijn nog aanvullende diploma’s vereist. Dit is o.a. van toepassing bij werkzaamheden aan elektrotechniek en gastechniek.

De voorliggende periode werd ik veelvuldig benaderd voor advies en uitleg hierover. Ik tracht een ieder hierbij zo goed mogelijk te informeren. Veel informatie is al te vinden op mijn website. Maar schroom niet mij te consulteren voor een onafhankelijk adviesverzoek.

Ted Verbeek – ZwemConsult.

https://tedverbeek.nl

Ted Verbeek -ZwemConsult

Over Ted Verbeek

Auteur en onderwijsontwikkelaar ZwembadBranche
0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties