Bouwadvisering

Bouwadvisering met hulp van Ted Verbeek via ZwemConsult

Een zwembad is aan slijtage onderhevig. Dit kan een technisch maar ook economisch aspect hebben. De opleidingen Zwembadtechnicus voorzien hierin.

Publicaties

 

De lesboeken zijn hiertoe uitermate geschikt. Maar soms is dit wat de veelomvattend voor het doel. Ted Verbeek en zijn mededocenten zijn alleen zeer ervaren in het gehele spectrum van nieuwbouw en renovatie. Wij beperken ons bewust tot onafhankelijke en externe advisering. Ons doel is de eigenaar van een zwembad, ook wel Normadressaat of Installatieverantwoordelijke genoemd, deskundig bij te staan als sparringpartner. Hieronder verstaan wij het objectief meedenken met het doel te komen tot weloverwogen keuzes. Maar u maakt de keuzes, niet wij.

Een economisch versleten zwembad kan worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Voorafgaand aan renovatie dient u zich eerst af te vragen of de bestaande accommodatie nog wel voorziet in de behoeften van de gebruikers. Een zwembad kan al veertig jaar oud zijn en ontworpen op het toenmalige maar kleinschalige inwoneraantal van een dorp dat nu is verworden tot stad. Andersom kan ook. Eind jaren ’70, begin jaren ’80, ontstond behoefte aan recreatiezwembaden. Grote exploitanten bouwden hiertoe speciale subtropische baden meestal als onderdeel van een bungalowpark of grote camping. Gemeenten hebben getracht hierin mee te gaan door speelobjecten aan een bestaand zwembad toe te voegen. Deze namen een marktpositie in tussen het wedstrijdbad en instructiebad enerzijds en het speelparadijs anderzijds. U dient zich af te vragen of hieraan nu nog steeds behoefte is.

De energietransitie maakt het noodzakelijk drastische maatregelen toe te passen. Bij renovatie dient het nodige te worden aangepast aan het bestaande zwembad. Dat vangt aan bij de isolatie, gaat over in een aangepaste energiebehoefte en eindigt met een lastige keuzemix uit beschikbare energiebronnen. En deze LEAN-cirkel eindigt weer bij de aanvangsvraag; de behoeften van de gebruikers.

Een concreet voorbeeld: Buitenbaden werden soms vervangen door binnenbaden. Bij combinatiebaden werden, veelal vanuit bezuinigingsoogpunt, de buitenbassins gesloten en soms ook helemaal gesloopt. Maar realiseer dat een buitenbassin nu kan worden benut als natte accu voor tijdelijke energieopslag.

Ted Verbeek en zijn collega’s kunnen u desgewenst bij staan met onafhankelijke concrete informatie bij het maken van volledige afwegingen.

Contact Advies