Beheerder

Persoonlijke berichten van de site-beheerder

Opleidingen Zwembadtechniek 2023

Een nieuw jaar met vele nieuwe kansen. Die helaas ook een aantal onzekerheden meebrengen voor de ZwembadBranche. De aankomende Omgevingswet en aanverwante verplichtingen vormen hiertoe meestal de grondslag. Samengevat krijgt de normadressaat, verleden de houder van een zweminrichting geheten, veel meer vrijheden. Maar daardoor ook meer verplichtingen. Voorheen werd exact omschreven waaraan de normadressaat moest voldoen. We noemen dit ook wel middelengericht. Maar binnenkort dient de normadressaat dit zelf te omschrijven. We noemen dit ook wel doelgericht.

Het vangt aan met het opstellen van een Risico, Inventarisatie en Evaluatie, de zogeheten RIE of R,I&E, van de betreffende accommodatie. Dit was al verplicht krachtens de Arbowet maar het is nu noodzakelijk hier nog eens goed naar te kijken en waar nodig te actualiseren.

In de RIE worden de technische staat, lees het beheer, en de ingebruikneming, lees de exploitatie, van de accommodatie benoemd. Ik benoem beheer ook wel als de “vette kant” en exploitatie als de “natte kant”. Voor beide sectoren dient een, op de RIE, aansluitend plan van aanpak aanwezig te zijn. Voor de exploitatie omvat dit minimaal onderdelen zoals een sluitend werkrooster, een gebruiksvoorschrift van alle aanwezige arbeidshulpmiddelen, een toezichtplan en een calamiteitenplan. Deze onderdelen dienen bekend te zijn en uitvoerend te worden beheerst door de aanwezige medewerkers.

De medewerkers van de sector exploitatie en beheer dienen aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Deze bewijslast kan vorm krijgen door vereiste diploma’s in het personeelsdossier op te nemen. Maar ook door hierin zogeheten toetsverklaringen op te nemen. In Nederland zijn daartoe twee toetsende instanties beschikbaar enwel het NLQF en het EVC.

Voor de aantoonbare certificering en diplomering van medewerkers voor de sector exploitatie zijn al vele afspraken gemaakt in, en vastgelegd voor en door, de Branche. Lifeguard, Zwemonderwijzer, Leidinggevende zijn hiervan enkele bekende beroepstitels.

Voor de aantoonbare certificering en diplomering van medewerkers voor de sector beheer is dit echter nog niet volledig geregeld. Maar daar wordt wel hard aan gewerkt. Door een aantal Branche instituten. Als uitgangspunt dienen alle technische medewerkers, voortvloeiend uit de Arbowet en enkele NEN-normen te beschikken over een van de onderstaande verklaringen:

  • Voldoende Opgeleid Persoon (VOP)
  • Vakbekwaam Persoon (VP)
  • Werkverantwoordelijke (WP)
  • Installatieverantwoordelijke (IV)

Het vereiste certificaat hangt samen met de zwaarte van de functie en uit te voeren werkzaamheden.

Daarnaast dient de medewerker te beschikken over een geldige veiligheidsverklaring, de zogeheten Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Zie hierna:

  • VCA-Basis
  • VCA-VOL
  • VCA-VIL

Het vereiste certificaat hangt samen met de zwaarte van de functie en uit te voeren werkzaamheden.

Voor bijzondere werkzaamheden waarbij een groot gevaar kan ontstaan zijn nog aanvullende diploma’s vereist. Dit is o.a. van toepassing bij werkzaamheden aan elektrotechniek en gastechniek.

De voorliggende periode werd ik veelvuldig benaderd voor advies en uitleg hierover. Ik tracht een ieder hierbij zo goed mogelijk te informeren. Veel informatie is al te vinden op mijn website. Maar schroom niet mij te consulteren voor een onafhankelijk adviesverzoek.

Ted Verbeek – ZwemConsult.

https://tedverbeek.nl

Ted Verbeek -ZwemConsult

De rioolverstopping

Ted Verbeek

Memoires van een zwembadmachinist

Om mijn nieuwe website onder de aandacht te brengen is het essentieel een aantal berichten, blogs genoemd, te publiceren. Zie het tabblad “Kennisbank” op mijn site. Mijn eerste bericht inspireerde me voor een tweede anekdote. Ervaringsgericht. Een beeld van de echte praktijk zwembadtechniek. Gefundeerd op mijn belevenissen.

Ik werkte toen in een hele grote accommodatie. Tot wel zeshonderdduizend bezoekers per jaar. Dat enorme gebouw bevatte vele toiletgroepen die allen waren aangesloten op een hoofdrioolbuis in de kruipruimten. Omstreeks het middaguur kreeg ik de melding dat alle toiletten overstroomden. Met een fantastische stinkbende tot gevolg. En of ik dat even kon oplossen?

Nu werkte ik daar nog niet zo lang als leidinggevende, en kende dus toen nog niet het gehele leidingenschema uit mijn hoofd. Maar een oudgediende die daar al vanaf het eerste uur werkte wel. Ik noem hem hier “Piet B.” daar de wetten op privacy nu eenmaal van toepassing zijn.

Dus wij die kruipruimten in. Daar bleek dat een constructiefout de boosdoener was. Er zat een blind stuk leiding in het hoofdriool, vergelijkbaar met onze menselijke blinde darm, maar in een verkeerde richting. Door die leiding kon een verstopping ontstaan, wat dus ook gebeurde. Gelukkig was die blinde pijp voorzien van een schroefdop. Waarlangs eventuele verstoppingen konden worden verholpen.

Nu is/was mijn zeer geliefde collega en goede vriend Piet B. zeer enthousiast maar niet altijd weloverwogen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dus voor ik halt kon roepen schroefde hij die dop los. Met als resultaat dat er een pijp stront en anderen fantastische vuiligheid de kruipruimte inspoot waarin wij op dat moment verbleven. De derrie kwam zowat middelhoog. Het is me nog gelukt hem die kruiruimte uit te sleuren voordat de stank te overweldigend werd. Wat een fantastisch drama!

Ik zie Piet B. nog een beetje beteuterd staan, een vuile gebruikte tampon aan zijn linker oor bungelend. Wat een fantastische collega. Met hem heb ik mijn halve leven verlachen denk ik.

Mijn tweede werkdag

Ted Verbeek - ZwemConsult

Een eerste blogbericht van Ted Verbeek op de vernieuwde website

Ik herinner mij die tweede werkdag nog goed. Decennia geleden. De eerste dag stond vol met kennismaking met het team, terreinverkenning van de gehele accommodatie, functieafbakening, verwachtingspatronen, etc. Intensief, leuk maar ook heel heftig. Op weg naar huis rondde ik, wel voldaan, af met acute broekhoest.

Gedurende de tien eerdere carrièrejaren leerde ik alle benodigde aspecten en disciplines die mijn fundering vormden op basis waarvan ik me, nog steeds, de hoogs weledelgestrenge titel “Badmeester” mag toe-eigenen. Zoals te doen gebruikelijk was ik niet alleen aan de bak maar ook onder de bak zeer bekwaam en ervaren. Ik had dus zogezegd natte, administratieve en vette handen.

Dus ging ik op mijn tweede dag enthousiast aan de slag op het vette terrein bij mijn nieuwe werkgever. In de stookruimte liepen vele leidingen. En die moesten op kleur worden geschilderd. Blauw voor water, rood voor heet water en geel voor gas. Die kleur geel ontbrak nog. Nu liepen die leidingen voor een groot deel onder het plafond op ongeveer zes meter hoogte. Dus ik met een ladder tegen die buizen omhoog. Die buizen hingen aan draadeinden en waren dus enigszins flexibel gemonteerd. Je hebt een hand nodig voor de kwast en de andere hand om jezelf vast te houden. Dus zette ik mijn pot gele verf op een plankje dat rustte op twee horizontale leidingen. Dat werkte uitstekend, dacht ik.

Ik was al een eind gevorderd, de betreffende gasleiding was al bijna helemaal geel, toen mijn nieuwe directeur zich aanmeldde. Lukt het allemaal een beetje Ted? Beleefd als ik ben draaide ik mijn gezicht in zijn richting vanaf zes meter hoogte en gaf antwoord. Althans, dat was mijn bedoeling. Maar met die beweging op de ladder schommelden de buizen en verschoof het plankje waarop mijn pot gele verf stond. Met als resultaat dat het plankje, maar vooral die pot gele verf naar beneden vielen.

Die bus gele verf miste het hoofd van mijn directeur op een haar na. Waarmee ik een zeer goede en intensieve indruk op hem maakte. Hij was van zijn voeten tot boven zijn middel geel.

Ik verwachte direct ontslag te krijgen. Maar zijn reactie was niet te overtreffen. Goed gedaan jongen, waar gehakt wordt vallen spaanders. Ga zo door!

Nog steeds zal ik mijn oude directeur, Piet van der Vlist, daarom herinneren. Wat heb ik veel van hem geleerd. Dank nogmaals.

De nieuwe website van Ted Verbeek, ZwemConsult is nu klaar voor gebruik

De oude website van ZwemConsult sloot niet langer aan op de behoeften en marktontwikkelingen. Ombouwen zou veel inspanning vergen. Daarom besloot Ted Verbeek, de webmaster en auteur, een nieuwe site op te zetten. Op basis van de oude vormgeving, maar met een volledig nieuwe inhoud.

Banner ZwemConsult Ted Verbeek1160x250

Allereerst is ZwemConsult niet langer een opleidingsinstituut. dat deel is overgedragen aan de ENVOZ.

Ted Verbeek is nog wel betrokken bij de, vooral technische, onderwijsontwikkeling. Maar niet langer beroepsmatig actief. Zie het als een professionele hobby en nuttig tijdverdrijf. Natuurlijk zal ik nog af en toe voor de groep stappen als docent of examinator. Maar dat komt voort uit dezelfde context.

Alle bekende webadressen staan nu doorgelinkt. indien u een beveiligingswaarschuwing krijgt kunt u deze negeren. Het is een tijdelijk bewakingsprobleempje bij de provider dat snel wordt opgelost. De nieuwe website is volledig beveiligd en voldoet aan alle gestelde eisen. Veel leesplezier.

Dien eventuele vragen en/of opmerkingen in via de onderstaande button:

Contact

Welkom op deze nieuwe website

Met de overdracht van ZwemConsult naar de ENVOZ ontstond ook de behoefte aan een nieuwe website waarin de actuele stand van zaken wordt opgetekend en gepresenteerd.

De site is nog in aanbouw, maar de meest relevante tekst is al geplaatst.

Zodra het moment daar is zal de omschakeling definitief worden doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Ted Verbeek