e-werkomschrijving

Werkomschrijving voor e-zwemles

Tref uw voorbereidingen goed. Draag zorg voor goed vervoer naar het zwembad, denk daarbij vooral aan de terugweg. Een kind met nat haar kan sneller kou vatten. Controleer alle benodigde spullen die u wilt gaan gebruiken. En vergeet uw telefoon niet.

Neem eerst contact op met het zwembad van uw keuze en informeer of, en zo ja wanneer, u terecht kunt voor het geven van uw e-zwemlessen. De recreatieve middagen waarop veel baldadige jeugd druk aanwezig is zal niet echt bevallen voor een rustige e-zwemles. Kies liever de rustige momenten die bedoeld zijn voor senioren of gezinnen. Er zijn zwembaden die speciale gezinsochtenden organiseren, waarbij drijfmiddelen in het diepere gedeelte onder voorwaarden zijn toegestaan, welke bij uitstek geschikt zijn voor e-zwemles.

Maak niet de fout twee of meer kinderen mee te nemen per begeleider. Zodra u gaat lesgeven hebt u alle aandacht nodig voor het e-zwemleskind. En niet voor andere kinderen. U mag niet vertrouwen op de aanwezige toezichthouders. U dient zelf voor goed toezicht zorg te dragen, de professionals aan de bak staan er overstijgend voor allen.

Neem de reacties van uw kind serieus. Een zachte en liefdevolle hand ressorteert veelal meer effect en resultaat dan stevig aandringen. Een klein stapje te ver of iets te veel nadruk kan grote gevolgen hebben op de langere termijn. Niet doen. Ook wij hebben fantastische en mindere dagen. Dus als uw kind niet wil zal dat een reden hebben. Laat het dan gewoon lekker spelen, een volgende keer beter.

In het verleden was de zwemdocent de baas. Ik denk nog met veel genoegen terug aan die gezellige sfeer van toen.

Let op de gelaatsuitdrukkingen. Dat zegt genoeg toch? Zo moet het dus niet langer. Tegenwoordig passen we het ontdekkend leren toe. Het kind staat daarbij centraal, niet de zwemdocent. Creëer dus ruimte voor het kunnen opdoen van alle indrukken. Volg de belevingswereld van een kind. En zet uw eigen behoefte aan prestatiedrang op een laag pitje.


Huiswerk

Naast het leren verdragen van water in het gezicht dient u ook de ademhaling regelmatig te oefenen. Wat bedoel ik daarmee? Uw kind dient te leren drijven. En dat lukt alleen met ingehouden adem. dus gaan we dat regelmatig oefenen. Gewoon thuis, daar is geen water voor nodig. We starten met vijf tellen adem inhouden. Klok kijken is voor de meeste jonge kinderen nog niet weg gelegd. Dus tellen we hardop mee, bij voorkeur steken we daarbij ook de vingers op. Doe dit bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Oefen vijf tellen inhouden. Aansluitend tien tellen rust. Dan nogmaals vijf tellen inhouden. Nogmaals tien tellen rust. En dan afsluiten met een derde maal vijf tellen adem inhouden. Herhaal dit iedere dag tot het door uw kind als gemakkelijk wordt ervaren.

Zo omstreeks de vijfde e-zwemles schakelen we over naar tien tellen aaneengesloten adem inhouden. ook dit oefenen we regelmatig drie maal achtereen. Houd vol tot het soepel verloopt.

Waarom is dit belangrijk. Voor het diploma A dient een kind door een gat onder water te zwemmen dat zich op drie meter afstand van de bassinrand bevindt. Een kind van vier jaar oud zal hier tien seconden voor nodig hebben. Een tweede onderdeel is vijf meter aaneengesloten borstcrawl zwemmen. Ook dit neemt tien seconden in beslag. Ademhalen tussendoor mag. Maar bij e-zwemles niet! Het is juist noodzakelijk om die afstand zonder ademteug tussendoor te kunnen overbruggen. Neem de droge ademoefeningen dus serieus. U begrijpt later wel waarom.


Tenslotte

En daarmee sluit ik dit af voor nu. Maak niet de fout, ontwikkel niet de illusie, dat uw met de opgedane kennis van e-zwemles in discussie kunt treden met de goed opgeleide beroepskrachten. Iedere, zichzelf respecterende, zwemschoolhouder werkt met een goed doordacht zwemlesplan. Dergelijke plannen zijn gevoelig voor concurrentie, u zult ze dus niet zo snel mogen inzien. Maar daartoe kunt u altijd bij mij terecht.

Via de onderstaande button kunt u doorschakelen naar de index van e-zwemles.

e-zwemles-index Contact