e-zwemles-4

Lesdoelstelling

  • Aanleren van de schroefbeweging
  • Draaien met de schroefbeweging van de buik naar de rug
  • Draaien met de schroefbeweging van de rug naar de buik

Lesinhoud

In de voorgaande drie zwemlessen zijn het voorover vallen, achterover vallen, draaien van de buik naar de rugligging en vice-versa met behulp van de schroefbeweging aangeleerd en geoefend. Er is nog een andere manier om van de buik naar de rug en vice-versa te draaien. Heeft u wel eens met een schroevendraaier en schroef in een plank gedraaid?

schroef

Ga dit eerst zelf proberen in diep water. Maak enkele schoolslagen zodat u voorwaartse snelheid krijgt. Haal diep adem, strek nu één arm voorwaarts en houd de andere arm tegen het lichaam geklemd. De arm voorwaarts dient u helemaal uit te strekken, dus niet alleen de arm naar voor brengen maar ook de schouder. Het voelt aan alsof u met één hand aan een rekstok of iets dergelijks hangt. Begrijpt u de uitgangshouding? Je maakt snelheid, strekt en spant het lichaam met één hand voor en één hand langs het lichaam en drijft vijf tellen door. Uw lichaam zal nu vanzelf op de rug draaien. De schouder met arm die naar voor gestrekt is zal richting bodem zakken, de arm langs het lichaam zal richting oppervlakte draaien. Beeldend uitgelegd, indien u de rechterarm voorwaarts strekt zal uw lichaam tegen de wijzers van de klok in naar de rugligging draaien, indien uw linkerarm voorwaarts is gericht zal uw lichaam met de wijzers van de klok mee draaien naar rugligging.

En dan start nu de vierde zwemles. Oefen met uw kind eerst de vaardigheden van les één tot en met drie gedurende enkele minuten om op temperatuur te komen en in het ritme. Bedenk dat uw kind extra gestimuleerd wordt als u zelf mee doet aan de les. Ga dus niet passief vanaf de badrand staan commanderen maar doe zelf mee. Gewoon starten volstaat, uw kind zal vanzelf volgen en mee willen doen want dit spelletje is leuk! Kijk mamma (of pappa) ik kan het al beter dan jij (…).

Het eerste leerdoel voor vandaag is al aangegeven in de inleidende tekst. Uw kind heeft nog steeds de armvleugeltjes om de bovenarmen. Doe nu de schroefbeweging, die u zelf heeft geoefend, een keer voor van de buik naar de rug. Geef opdracht voorover te duiken en dan één arm naar achter (langs het lichaam) te doen. Deze beweging zal na enkele malen oefenen uitmonden in het draaien van buikligging naar de rugligging. Het helpt als u aangeeft naar uw kind dat hij/zij omhoog moet kijken naar het plafond (binnenbad) of de wolken (buitenbad). Bange kinderen vinden dit soms eng. Ter ondersteuning biedt u weer een wijsvinger aan. Zodra uw kind de ene arm langs het lichaam brengt trekt u zachtjes met uw vinger aan het vasthoudende handje in voorwaartse richting. Deze beweging zet vanzelf de schroefbeweging in gang. Na enige malen oefenen merkt u vanzelf dat de angst bij uw kind wegebt. Zodra de schroefbeweging van buik- naar rugligging wordt beheerst gaan we weer even ontspannen. Gooi het tempo erin en doe alle oefeningen van de voorgaande lessen gedurende enkele minuten nog eens een keer en voeg de schroef van buik- naar rugligging hieraan toe.

Het tweede leerdoel voor deze dag is het aanleren en oefenen van de schroefbeweging van de rugligging naar de buikligging. Oefen deze navolgende beweging eerst zelf zodat u aanvoelt welk effect de opdracht meebrengt. Ga op uw rug drijven (adem inhouden) met de armen gespreid en de benen regen elkaar geklemd. Gooi nu met een ruk één arm over de borst naar de andere zijde van uw lichaam. Deze zwaaibeweging zorgt ervoor dat uw lichaam wil meedraaien. U hebt echter beide armen gespreid. Het draaien lukt niet omdat de andere arm nog steeds gespreid naast het lichaam is. Dus doen we deze oefening nog een keer met een kleine aanpassing. Ga op uw rug drijven met een arm gestrekt boven het hoofd en de andere arm langs uw lichaam. Gooi nu met een ruk de arm die langs het lichaam ligt met een ruk over uw buik naar de andere zijde. Trompetgeschal (…) Zie hier de schroefbeweging. Na enige malen oefenen krijgt u vanzelf de juiste behendigheid. Oefen uzelf zowel in het linksom (rechterarm over de buik gooien) als rechtsom (linkerarm over de buik gooien) draaien. Valt u iets op? Linkerarm = rechtsom en rechterarm = linksom? Dit is een belangrijk leerpunt wat verderop in de lessen terugkeert en ook wordt uitgelegd.

Nu u de beweging zelf beheerst is de tijd daar om de schroefbeweging van rugligging naar buikligging aan uw kind te leren en te oefenen. Laat uw kind op de rug drijven met de armen gespreid. Geef nu aan (en doe het zelf voor terwijl u naast uw kind staat) dat één arm boven het hoofd moet worden gebracht (tik je oor aan met je arm) en één hand over de buik moet worden geslingerd. Dit zal niet direct goed lukken. Maar een helpende wijsvinger aan de hand die over de buik moet worden geslingerd doet wonderen. U trekt uw kind als het ware van de rug naar de buik. Na enige keren oefenen zal het lukken en kunt u het draaien over de andere zijde toevoegen.

Dit was het weer voor vandaag, laat uw kind nu lekker spelen. Hoogstwaarschijnlijk merkt u dat de watervrijheid tijdens het spelen enorm is toegenomen. De behoefte aan het zelf ontdekken bij uw kind doet de rest. Kijk maar eens goed wat hij/zij gaat doen en al durft. Na vier lessen zult u verstelt staan.

Lescontrole

  • Lukt het maken van de schroefbeweging?
  • Kan uw kind nu draaien met de schroefbeweging van de buik naar de rug?
  • Kan uw kind nu draaien met de schroefbeweging van de rug naar de buik?

e-zwemles-1 e-zwemles-2 e-zwemles-3 e-zwemles-index e-zwemles-5 e-zwemles-6 e-zwemles-7 e-zwemles-8 e-zwemles-9 e-zwemles-10 Contact