e-regelgeving

Regelgeving in openbare zwembaden

vrolijk-en-veilig-liggend

Ieder openbaar zwembad is verplicht om huisregels op te stellen en te handhaven. Dit is gefundeerd in de zwembadwetgeving en staat dus niet ter discussie. Bij binnenkomst dienen de geldende regels duidelijk zichtbaar te zijn. Dat kan met een bord in de entreehal of via een folder in een presentatierek. Zodra u een entreebewijs koopt verklaart u zich automatisch akkoord met deze huisregels.

Zwembaden kunnen de huisregels zelf opstellen naar eigen inzicht. Maar in toenemende mate passen ze standaard huisregels toe welke zijn gekoppeld aan regionale afspraken zoals hierboven afgebeeld of het nationaal keurmerk Veilig en Schoon.

Bijna alle zwembaden hanteren dezelfde regel voor de bassins die dieper zijn dan 140 centimeter. ook dit is een voortvloeisel uit de zwembadwetgeving. Op het rode vierkantje op de afgebeelde flyer rechtsonder staat de bedoelde regel afgebeeld. In het diepe bassin is een Zwemdiploma A verplicht!

Dit lijkt helder en onweerlegbaar te zijn maar helaas is dit niet zo. Want welk diploma A wordt hier eigenlijk bedoeld?

Zwemcriteria-Zwemdiploma-A-van-enkele-organisaties-zwembadbranche

Nog steeds is er geen wetgeving waarin is vastgelegd welke instantie belast is met het controleren en uitgeven van één uniform zwemdiploma voor geheel Nederland. Tot op heden mag iedereen een zwemdiploma drukken en presenteren als rechtsgeldig. Dus zijn er meerdere Brancheorganisaties actief met eigen diplomalijnen. In theorie mag u, als e-zwemlesser, met wat creativiteit op de computer, zelf een mooi exemplaar ontwerpen en meenemen naar het zwembad als bewijsstuk. Maar is dit ook slim?

Elders op deze site gaf ik al aan dat een diploma een middel is en geen doel. Een diploma is geen garantiebewijs op het niet-verdrinken. Dus prioriteer ik andere criteria. Praktische zelfredzaamheid dient uitgangspunt te zijn. Op verschillende niveaus in samenhang met de omstandigheden.

De praktijk

U houdt zich aan de regels van het zwembad en gaat aan de slag met e-zwemles waar dat is toegestaan. Het is wel zo netjes om de toezichthouder op die zone van het zwembad vooraf te informeren wat u gaat doen en waarom.

Indien u drijfmiddelen gaat toepassen dienen deze veilig te zijn. Permanente materialen zoals foam of hardschuim geven permanent drijfvermogen en kunnen niet lek raken. De juiste drijfmiddelen voor om het lichaam zijn voorzien van goede sluitingen die het kind niet snel kan lospeuteren. Er zijn ook speciale drijfpakjes in de handel verkrijgbaar. Maar deze sluiten niet aan bij de methode e-zwemles. Indien u armdrijvertjes aanschaft kiest u bij voorkeur de wat duurdere merken van stevig plastic, meestal fel oranje gekleurd, en voorzien van dubbele veiligheidsventielen.

U kiest bij voorkeur het ondiepe water en alleen als het niet anders kan water van maximaal 140 centimeter diep. Dit is zeer belangrijk! U moet kunnen staan. Ik raad u zeer indringend aan nooit met uw kind in dieper water te gaan oefenen. Indien uw kind in paniek raakt en zich angstig om uw nek klemt liggen er zeer snel twee drenkelingen op de bodem van het zwembad. Denk ook aan uw eigen veiligheid!

e-zwemles e-veiligheid e-werkomschrijving Contact