E-zwemles

De zwemopleiding voor uw kind zelf verzorgen met e-zwemles

Op verzoek van veel ouders ga ik toch e-zwemles weer publiceren. Daar ik dit hobbymatig ga vormgeven zal het de nodige tijd vergen. Dus een poosje geduld is noodzakelijk. Tot die tijd kunt u het oude boek van mijn hand hieronder gratis downloaden en gebruiken.

E-Zwemles – HOE LEER IK MIJN KIND ZWEMMEN

Dit onderdeel van de website zal omvangrijk worden en ook veel bezocht. Daarom heb ik bewust gekozen voor plaatsing in het hoofdmenu.


Waarom e-zwemles

Gedurende mijn lange loopbaan aan de badrand stelden ontelbare bezorgde ouders vragen. Hoe gaat het met mijn kind? Hoe lang gaat het nog duren? Wanneer kan mijn kind afzwemmen? Wanneer kan mijn kind naar het diepe? En nog vele, vele andere vragen… Natuurlijk beantwoorde ik die vragen zo goed mogelijk. Maar het was niet simpel om de vraagstellers te verwijzen naar begrijpbare documentatie op schrift. Alle beschikbare boeken en publicaties lijken te zijn geschreven voor de professionals en zijn voor een leek niet eenvoudig te bevatten. Op het internet is ook niet veel begrijpelijke informatie over dit onderwerp beschikbaar zoals ik zelf ontdekte tijdens een intensieve zoektocht. Dus dreef de vraag boven hoe ik die ouders en hun kinderen dan goed kon helpen.

Zwemles geven is niet moeilijk. Natuurlijk kan zwemonderwijs worden gevat in diepgaande leerstromen met een onderbouwde en uitgewerkte didactiek en methodiek. Ook in het reguliere onderwijs wordt op deze wijze gedoceerd. Het kan allemaal erg moeilijk worden gemaakt. Maar daar staat tegenover dat opvoeden door de meeste ouders wordt gedaan zonder speciale opleiding. En zwemmen is in de basis eenzelfde vaardigheid als kruipen, lopen en fietsen. Meestal uit zichzelf en soms met een beetje hulp zal ieder kind deze dingen doen zodra de juiste leeftijd is bereikt. En dus ook zwemmen.
Ieder zoogdier kan zwemmen. Welk dier ook te water raakt, het zal van nature gaan zwemmen om te overleven. In vele natuurdocumentaires is te zien dat zoogdiersoorten met een droge habitat vanzelf gaan zwemmen als ze plotseling in het water belanden. Ook de mens beschikt over deze aangeboren vaardigheid. Als een baby te water raakt zal het vanzelf gaan zwemmen met een soort hondjes zwemslag. Dus waarom moet het kind naar zwemles als deze vaardigheid is aangeboren?

Met een klein beetje hulp zal deze aangeboren vaardigheid op niveau blijven. En dat kunnen de ouders best zelf doen. En toch komen die ouders steeds weer met vragen bij de professional aan de badrand en daarin ligt mijn basis voor het ontwikkelen van e-zwemles. Op een heldere wijze beschrijf ik in simpele bewoordingen zonder vakjargon hoe u uw kind zelf kunt leren zwemmen. Veel leesplezier.

Ja maar (…)

Inderdaad. Als je problemen zoekt vindt je ze altijd. Maar ik vind het leuk om creatieve oplossingen te zoeken indien problemen zich voordoen. Dat was destijds ook mijn drijfveer om e-zwemles te ontwikkelen. En de praktijk leerde mij dat het wel degelijk en met succes mogelijk is.

Er ontstond ook veel kritiek. Die is nu nog regelmatig te horen in de ZwembadBranche zodra een kind dat elders, lees bij de concullega’s,  zwemles kreeg in een ander zwembad. Het betreft dan kritiek op het vaardigheidsniveau en de technische kwaliteit van het zwemmende kind. Ik zal me onthouden van inhoudelijke kritiek want het dient geen doel. Wel wil ik allen het volgende meegeven:

In het verleden was het al mogelijk om onderwijs op afstand te volgen. De auteur deed bijvoorbeeld de opleiding zwembadmachinist ooit bij het PBNA. Ook universitair onderwijs was toen al mogelijk via de Open Universiteit. Recenter, ten tijde van COVID, werden wij allen gedwongen te improviseren. Direct contactonderwijs werd gedigitaliseerd. Docenten onderwezen met contactsoftware via de PC. Ook in het beroepsonderwijs!

De e-zwemlesmethode in een notendop

Natuurlijk is het mogelijk voorbeeldfilmpjes te produceren en presenteren. Maat ik ben van mening dat een beschreven doelstelling beter werkt en resultaat biedt. Ieder kind is anders en zal dus op een eigen en unieke wijze reageren op de aangeboden lesstof. De lessen zijn allen voorzien van heldere tekst en uitleg plus een controlevorm.

Een extra hulpmiddel kan bestaan uit de mobiele telefoon met camera en geluid. Een korte opname van slechts tien seconden volstaat voor een bekwame zwemdocent om diagnose te stellen. Daar dient u dan wel vooraf afspraken over te maken met een docent naar keuze die u, tegen vergoeding, op afstand zal begeleiden.

In tegenstelling tot het boek e-zwemles is het nieuwe doel niet langer gericht op het behalen van een zwemdiploma. Overlevingszwemen is het doel. En die vaardigheid is geen eindterm voor het diploma A van de meeste examinerende instituten. Behalve de ENVOZ. Dit instituut heeft hier wel degelijk zwemdiploma’s voor beschikbaar.

De lessenreeks vangt aan met de regelgeving, veiligheid en een werkomschrijving. Voor u, als zijnde de ouder. want u gaat het wel zelf doen. Of namens u een meerderjarige en goed zwemmende gastouder, oppas of anderszins.

Tenslotte, ik kan het niet laten natuurlijk. Mijn specifieke wijze van onderwijs verzorgen. Altijd met een knipoog, maar wel met een doel!

U gaat bij mij uw eerste rijles volgen. Dus klimt u achter het stuur van een Porsche. We starten op een hoge en bochtige rivierdijk. Welnu beste leerling, start hem maar. Zet die pook in het midden in de stand D en druk dat pedaal rechts in tot op de bodem. Met 200 kilometer per uur schiet de les tenminste een beetje op. En wanneer mag ik naar het diepe? Nou, ik schat bij de eerstvolgende bocht recht voor ons. Welkom bij e-zwemles (…).

e-regelgeving e-veiligheid e-werkomschrijving Contact