Examinering

examen

Examineren met hulp van Ted Verbeek via ZwemConsult

Ik neem al vele jaren beroepsexamens af. Daarvoor natuurlijk vele decennia de zwemdiploma’s en brevetten als zwemonderwijzer. Nu zijn er meerdere opleidende instituten die allen eigen voorwaarden voor accreditatie stellen. Hierna noem ik de voornaamste examens waarvoor ik ben geaccrediteerd:

Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ)

De ZwembadBranche kreeg in toenemende mate behoefte aan uniformiteit betreft benodigde zwemvaardigheid voor de beroepsbeoefenaren. Hiertoe ontwikkelde Reddingsbrigade Nederland, voorheen KNBRD geheten, een speciale opleiding en praktijkexamen. Dit diploma is twee jaar geldig, je dient dus iedere twee jaar herexamen te doen. Alle diploma’s staan in een centraal register dat door de Branche kan worden geraadpleegd. Ook examinatoren dienen over een geldig ZRZ te beschikken. Het bezit van een geldig diploma ZRZ is verplicht om aan en in een zwembad te mogen werken. Deze opleiding omvat een theoretisch en een praktijkdeel.

Certificeerbare Eenheid 1 (CE1) van de NRZ

De Lifeguard zwembad, ook wel toezichthouder genoemd, is opgeleid en getraind om bekwaam toezicht te kunnen houden op de veiligheid van de bezoekers in een openbaar zwembad. Verwar dit niet met, meestal troebel, buitenwater in meren, rivieren en de zee. Deze opleiding omvat drie onderdelen. Je dient de theorie te beheersen waarbij je opdrachten moet maken voor een eindcijfer. Daarnaast dien je stage als toezichthouder te lopen. Theorie en praktijk vormen samen de basis voor het mondelinge eindexamen. Kunnen zwemmen is geen onderdeel van de opleiding. Daarvoor in de plaats is het ZRZ verplicht. Plus een erkend en geldig diploma Medische Hulp.

Certificeerbare Eenheid 2 (CE2) van de NRZ

De Begeleider recreatieve zwemactiviteiten beheerst een brede basis van de bewegingsleer plus een of meerdere specialisaties. Denk daarbij aan aquasporten of zwemtraining. Deze opleiding omvat een aantal onderdelen waarin apart examen moet worden gedaan. De theorie van de bewegingsleer en het organiseren van activiteiten vormt de basis waarvoor je opdrachten moet maken voor eindcijfers. Een uitgebreid stagetraject vormt het praktijkdeel dat wordt afgerond met vier praktijkcijfers. Theorie en praktijk samen worden tenslotte getoetst met een mondeling eindgesprek. Daarnaast dien je te beschikken over een Zwemdiploma-C dat niet ouder is dan twee jaar. Plus een geldig diploma ZRZ en een erkend en geldig diploma Medische Hulp.

Certificeerbare Eenheid 3 (CE3) van de NRZ

De Lesgever Zwem-ABC is de docent die specifiek is opgeleid voor het aanleren van de zwemdiploma’s A, B en C. Deze opleiding omvat een aantal onderdelen waarin apart examen moet worden gedaan. De theorie van het zwemonderwijs vormt de basis waarvoor je opdrachten moet maken voor eindcijfers. Een uitgebreid stagetraject vormt het praktijkdeel dat wordt afgerond met vier praktijkcijfers. Theorie en praktijk samen worden tenslotte getoetst met een mondeling eindgesprek. Daarnaast dien je te beschikken over een Zwemdiploma-C dat niet ouder is dan twee jaar. Plus een geldig diploma ZRZ en een erkend en geldig diploma Medische Hulp.

Certificeerbare Eenheid 4 (CE4) van de NRZ

De Leidinggevende in het zwembad kan daartoe ze opleiding volgen. De onderwerpen die aan bod komen zijn: beleid en planontwikkeling, inrichting en kennis van de organisatie, communicatie, kwaliteitszorg en het aspect leidinggeven zelf. Een relevant onderwerp wordt door de kandidaten uitgediept en gepresenteerd. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding voor certificeerbare eenheid 4 dien je in het bezit te zijn van Ce1 én Ce2 en/of Ce3. Het examen omvat: Verslag van de opzet en de voorbereiding van het project; Theorietoets; Stage en reflectieverslag; Presentatie van het project.

Diploma Allround Zwembadmedewerker NRZ

Indien de hiervoor beschreven opleidingen CE1 tot en met CE3 (dus niet inclusief CE4) zijn behaald binnen 5 kalenderjaren ontvangt de leerling automatisch dit allround diploma van de NRZ.

Beroepsopleiding(en) Zwembadtechniek NRZ

Er zijn vier opleidingsniveaus ontwikkeld waarvan nu de eerste twee worden onderwezen en geëxamineerd. Om examen te mogen doen dien je erkende bewijsstukken van een geaccrediteerd opleidingsinstituut bij de NRZ in te dienen. Voor TD1 zijn dat twee certificaten en voor TD2 negen certificaten. Daarnaast dient de leerling over een geldig VCA-diploma te beschikken.

Beroepsopleiding(en) Zwembadtechnicus ENVOZ

Er zijn vier opleidingsniveaus ontwikkeld waarvan nu de eerste drie worden onderwezen en geëxamineerd. Deze technische opleidingen zijn allen voorzien van een praktijkdeel en worden zowel theoretisch als praktisch getoetst. Informeer naar de specifieke inhoud bij Ted Verbeek.

Contact

 

De ENVOZ heeft een breed scala aan “natte” beroepsopleidingen. Klik hier voor meer informatie en de examenmogelijkheden.