Introductie

Welkom op mijn website. Een korte introductie.

Ted Verbeek

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Ted Verbeek. Eind jaren ’50 geboren en mijn gehele leven betrokken bij de zwemwereld. Ik startte mijn jeugd op een woonschip. Zodra ik ging kruipen kreeg ik verplicht een zwemvest aan als ik buiten wilde spelen. Omstreeks mijn vierde jaar leerde ik zwemmen van mijn vader. De aangeleerde techniek leek nergens op, maar ik kon mezelf er prima mee redden. Een jaar later mocht ik naar de Reddingsbrigade waar mij de zwemtechniek goed werd bijgebracht. En daarmee startte ook mijn grote hobby wat later uitmondde in mijn professionaliteit.

Op mijn twaalfde gaf ik mijn eerste zwemles als hulpinstructeur bij de Reddingsbrigade en vanaf mijn zestiende ook als instructeur bij de strandwacht. Mijn basisopleiding is technisch in de elektrotechniek. Maar toch koos ik op mijn achttiende voor de ZwembadBranche. Ik begon als badmeester en zwembadmachinist. De eerste tien beroepsjaren doorliep ik alle disciplines van dit mooie en omvangrijke vakgebied en volgde nog vele vakopleidingen. Aansluitend volgde een periode als zwembadmanager en directeur op meerdere locaties.

Omstreeks mijn dertigste wilde ik een carrière switch maken en promoveerde in de psychosociale wetenschappen. Maar de ZwembadBranche bleef kriebelen, dus keerde ik terug. En dat resulteerde in het oprichten van mijn eigen bedrijf, ZwemConsult – Coaching, Education en Consultancy. En nu, vele jaren later, richt ik me nog alleen op Education. Ofwel, het faciliteren van onderwijs en dan specifiek voor de ZwembadBranche.

Daarbij richt ik mijn aandacht specifiek op de technische kant. Ik noem dat de “vette” kant. Maar daarnaast draag ik ook mijn kennis over als zweminstructeur, ik noem dat de “natte” kant. Dat deed ik als docent, examinator en auteur van onderwijsmateriaal. En dat doe ik nog steeds met in achtneming van mijn leeftijd, het is nu nog slechts een hobby met een professionele inslag.

Doelstellingen Contact