Kennistoetsen

Neem nota:

De kennistoetsen zijn bedoeld als leermiddel. Na het maken van een toets verschijnt het behaalde resultaat in beeld met de goede en foute antwoorden. Uw gegevens en het behaalde resultaat worden niet geregistreerd, opgeslagen of per mail toegezonden.

leslokaal Nijmegen

De opleidingen zwembadtechniek zijn bij meerdere opleidingsinstituten te volgen. Een aantal onderwijzen enkele vakken, slechts twee de volledige opleidingen.

Let op:

Er zijn twee examinerende instanties. Het verschil zit voornamelijk in de exameninhoud. Bij de ene instantie doe je theoretisch examen met een multiplechoicetest. Bij de andere instantie doe je praktijkexamen waarbij je kennis met je handen moet aantonen en met aanvullende mondelingen vragen dient te verhelderen.

Alle vakken worden door de geaccrediteerde instituten apart getoetst. Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat per behaald vak. Met het vereiste aantal certificaten kun je het examen aanvragen. Dit aantal vakken verschilt per opleidingsniveau.

Zie hier als voorbeeld de examen-aanvraag-pagina van een landelijk Branche-instituut voor niveau 1. En hier voor niveau 2.

Voor de opleiding Zwembadtechnicus 1 (ZTD1), ook wel Onderhoudsmedewerker (TD1) genoemd, dien je twee vakken te beheersen:

 1. Zwemwaterinstallaties (TZ1)
 2. Zwemwaterchemie (TC1)

Toets je kennisniveau ZTD1 via de onderstaande toetsen welke voor alle sitebezoekers beschikbaar zijn:

Toets techniek TZ1  Toets chemie TC1

 

Deze toetsen hierna voor ZTD2 zijn voor geregistreerde sitebezoekers beschikbaar:

Voor de opleiding Zwembadtechnicus 2 (ZTD2), ook wel Medewerker technische dienst (TD2) genoemd, dien je negen vakken te beheersen:

 1. Zwemwaterinstallaties
 2. Zwemwaterchemie
 3. Luchtbehandelingsinstallaties
 4. Drinkwaterinstallaties
 5. Elektrische installaties
 6. Verwarmingsinstallaties
 7. Meet- en regeltechniek
 8. Bouwkundig en schoonmaak
 9. Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften

Toets je kennisniveau ZTD2 via de onderstaande toetsen:

Toets chemie TC2  Toets techniek TZ2  Toets lucht TL2

Toets drinkwater TS2  Toets elektra TE2  Toets verwarming TV2

Toets meet&regel TM2  Toets bouwkunde BC2  Toets wetgeving WB2

 

Er is echter een aanmerkelijk verschil tussen twee examinerende instanties. De NRZ faciliteert alleen de exameninhoud, voorwaarden en exameneisen. Zij verzorgen dus geen opleidingen, dat doen de aangesloten en geaccrediteerde opleidingsinstituten. De ENVOZ verzorgt beiden, dus zowel de opleidingen en de examens.

ZwemConsult, lees Ted Verbeek, is hierin onafhankelijk. Hij is geaccrediteerd bij beide instituten. En dus bevoegd om geldige certificaten af te geven voor toegang tot de examens bij de NRZ. Bij de ENVOZ is zijn accreditatie zwaarwegender. Ted Verbeek is immers de grondlegger van deze opleidingen. Namens de ENVOZ is hij de bepalende studiecoördinator.

Het verschil tussen beide instanties is gelegen in de praktische bekwaamheid. Examinandi via de NRZ zijn theoretisch bekwaam. De examinandi via de ENVOZ zijn daarnaast ook praktisch bekwaam.

Verleden ontving ik vele malen het verzoek van aankomende studenten om te kunnen instromen op een hoger studieniveau. Het onderliggende argument was dan meestal gefundeerd op basis van praktijkervaring. Dit is bij de ENVOZ soms ook mogelijk. Via een intakegesprek met mij. Maar ter voorbereiding op een dergelijk gesprek adviseer ik indringend jezelf goed voor te bereiden. En dat kan met behulp van de kennistoetsen op deze site. Zij zijn bereikbaar via de tabbladen in het menu maar ook via de links hieronder.

De opleiding Zwembadtechnicus 3 start binnenkort. Om deze opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen is de kennis van ZTD2 van de ENVOZ onontbeerlijk. Dus is voor zij-instromers een ruim voldoende resultaat van deze kennistoetsen noodzakelijk ter voorbereiding op het intakegesprek met de studiecoördinator, Ted Verbeek.

Advies Contact