Lesondersteuning

Introductie en doelstelling

Ik stond gedurende vele decennia met veel plezier voor de klas. Zowel in het leslokaal als in de echte zwembadpraktijk. Die praktijk omvat veel deelterreinen. Zoals het houden van toezicht op de recreanten, verzorgen van zwemlessen en natte activiteiten aan cursisten. Maar ook het bedienen en onderhouden van de gehele accommodatie en de vele technische installaties daarin.

Bij voorkeur verzorgde ik mijn lessen via contactonderwijs. Daarmee bedoel ik het echte praktijkonderwijs waarbij leraar en leerling elkaar ontmoeten. Toch bereikte mij vele malen het verzoek om digitaal onderwijs te verzorgen. Onderwijs op afstand met behulp van boeken, theoretische vragen en praktijkvorming via filmpjes en andere digitale middelen.

Daarin heb ik grotendeels voorzien. Voor de zwembadtechniek schreef ik drie lesboeken. Deze boeken zijn per hoofdstuk voorzien van toetsvragen en antwoorden plus ondersteunend filmmateriaal. Informatie is te vinden onder het tabblad publicaties.

Voor het zwemonderwijs ontwikkelde ik e-zwemles en een aantal leermethoden. Met behulp hiervan kan de cursist een heel eind komen. Informatie is te vinden onder het tabblad Zwemonderwijs.

Met name tijdens de COVID-periode verzorgde ik, noodgedwongen, vele lessen en examens digitaal met behulp van software zoals Microsoft-Teams en Jitsi-Meet. Ik vond het behelpen. Je ziet dan alleen elkaars gezicht. Liever observeer ik ook de lichaamstaal van mijn cursisten zoals handbewegingen, draaien op de stoel of wijzen naar objecten. Daarnaast werkt het beperkend bij het voeren van groepsgesprekken. Zodra een discussie ontstaat is het via het beeldscherm lastig te volgen en te coördineren als gespreksleider.

Digitaal onderwijs ZwemConsult

Digitale lesondersteuning heeft natuurlijk ook voordelen. Centraal verzorgde lessen brengen de nodige reistijd mee welke tijd met de huidige verkeersdrukte omvangrijk kan zijn. Soms is de reis zelfs onmogelijk. Regelmatig onderwees ik cursisten in verre landen. Dus het kan wel degelijk.

Daarom bied ik onder voorwaarden toch lesondersteuning aan. Daarbij maak ik onderscheid tussen twee hoofdafdelingen die ik de “natte” en vette” afdeling noem. Met “nat” bedoel ik alle vakgebieden rondom het bassin, zwembadonline, en met “vet” de vakgebieden onder het bassin, techniekonline. Via het hoofdmenu of de buttons hieronder kunt u doorklikken naar uw keuze.

Secundair bied ik training aan voor cursisten die binnenkort examen mogen doen.

Vragen staat vrij, dus neem gerust contact op indien iets niet duidelijk of aanvullende informatie gewenst is.

Zwembadonline  Techniekonline  Examentraining

Kennistoetsen  Contact