Management

De afdeling management is belast met de volledige aansturing en coördinatie van alle werkzaamheden in het zwembad.

Voor deze afdeling zijn specifiek Branche- maar ook specialistische algemene opleidingen beschikbaar.

Iedere organisatie is eigendom van een (rechts-)persoon of groep aandeelhouders. Deze mensen dragen de volledige eindverantwoording en worden ook wel benoemd met het begrip “normadressaat”. In een niet al te groot zwembad is deze normadressaat meestal ook de manager, denk hierbij aan een zwemschoolhouder. Maar de grotere zwembaden kennen meerdere functionarissen met leidinggevende taken.

De directeur is namens de normadressaat belast met de gehele eindverantwoording.

De manager, soms zijn het er meerdere, leggen verantwoording af aan de directeur.

De teamleiders, soms ook coördinators genoemd, zijn belast met deeltaken voor specifieke afdelingen welke op het tabblad Home zijn opgesomd.