Medewerker Zwembadtechniek (2018)

Per ingang van 2018 werden alle technische opleidingen zwembadtechniek gesynchroniseerd. Daarbij werden alle vakken separaat aangeboden door de geaccrediteerde instituten. De examens werden nationaal georganiseerd door een Brancheorganisatie.

Er zijn vier opleidingsniveaus:

 1. Onderhoudsmedewerker (TD1)
 2. Medewerker technische dienst (TD2)
 3. Senior medewerker technische dienst (TD3)
 4. Hoofd technische dienst (TD4)

De opleiding start met uitstroomprofiel 1 of 2. Het niveau waarop een kandidaat kan instromen, is afhankelijk van de werkervaring en/of vooropleiding. Het opleidingsinstituut bepaalt of de kandidaat kan starten met uitstroomprofiel 1 of 2. Voor een functie als Senior medewerker technische dienst is een technische vooropleiding op mbo niveau 3 gewenst. Voor een functie als Hoofd technische dienst is een technische vooropleiding op mbo niveau 4 gewenst.

Het totale vakkenpakket over deze opleidingen omvat:

 1. Zwemwaterinstallaties
 2. Zwemwaterchemie
 3. Luchtbehandelingsinstallaties
 4. Drinkwaterinstallaties
 5. Elektrische installaties
 6. Verwarmingsinstallaties
 7. Meet- en regeltechniek
 8. Bouwkundig en schoonmaak
 9. Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften
 10. Beheer en management

Helaas bleef er een lastig verschil in inzicht aanwezig binnen de groep deelnemende opleiders. Vrijwel allen vonden een theoretische leerweg de juiste keuze voor de lesinhoud en het aanbod. Daarnaast werd besloten de examens af te nemen met behulp van de multiplechoice methode.

De auteur was namens ZwemConsult een andere mening toegedaan. De praktische leerweg sluit beter aan op het begrip “beroepsopleiding”. Daarnaast geven zogeheten “open” vragen meer inzicht in de kennis en ontwikkeling van de cursist. Naar zijn mening is het doorlopen van een stagetraject met intensieve begeleiding onontbeerlijk.

Daarom besloot ZwemConsult de opleiding te blijven funderen op dezelfde basis, vergelijkbaar met de integrale opleiding Zwembadmachinist. Wel werden alle vakken separaat onderwezen opdat overstappen van de ene naar de andere opleider theoretisch mogelijk was. Praktisch bleek dit echter onhaalbaar. Instromers, die een aantal vakken elders hadden gevolgd, bleken bij ZwemConsult onvoldoende praktisch bekwaam te zijn. Uiteindelijk besloot ZwemConsult de opleidingen zelfstandig door te ontwikkelen en onder te brengen bij een andere Brancheorganisatie. Om verwarring te voorkomen noemt ZwemConsult de functies per 2021 Zwembadtechnicus.