Ondersteuning

Een zwembad is een volledig zelfstandig bedrijf. Of maakt deel uit van een keten. Dit brengt vele verplichtingen en werkzaamheden mee.

Voor deze afdeling zijn specialistische opleidingen beschikbaar.

De afdeling personeel en organisatie (P&O) is aanspreekpunt voor de medewerkers betreft de arbeidsovereenkomst met daarin de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en salariëring.

De afdeling financiën verzorgt de correcte optekeningen van alle geldstromen binnen het bedrijf.

De afdeling verhuur draagt zorg voor het contact en de overeenkomsten van alle zwembadgebruikers.

De afdeling management is belast met de bezettingsroosters en personeelsroosters. Daarnaast vormt zij het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers betreft taakstelling en de taakuitvoering.

De afdeling beheer is belast met de technische zorg voor de gehele accommodatie.