Onderwijs

In een zwembad worden lessen en trainingen aangeboden. Het totale assortiment is dermate omvangrijk dat speciale opleidingen en specialisaties noodzakelijk zijn. De oude badmeester of badjuf die alle disciplines beheerst is een uitstervend beroep.

Er zijn meerdere opleidingsroutes beschikbaar.

De Sportacademie, ook wel ALO of CALO genoemd, leidt mensen op tot sportdocent met onderwijsbevoegdheid. Zwemles is hierin een keuzevak.

Het CIOS doet hetzelfde. Ook hier is zwemles een keuzevak.

Het ROC heeft ook een vergelijkbare opleidingsroute beschikbaar.

De ZwembadBranche zelf heeft vele opleidingen beschikbaar welke worden afgerond met diploma’s van een aantal koepelorganisaties.

De sportbonden die zwemmen faciliteren, verzorgen specifieke opleidingen die soms ook in de professionele ZwembadBranche zijn toegestaan.