Onderwijsbegeleiding

Onderwijsbegeleiding voor individu en groep

Nijverdal examenteam

Charissa, Claudia, Hanneke, Heidy en Annelies examen zwemonderwijzer te Nijverdal

Ted Verbeek is al jaren docent beroepsopleidingen voor vele vakgebieden in de ZwembadBranche. Cursisten zijn (bijna) altijd content met zijn specifieke stijl van onderwijzen. Sterk praktijkgericht. Gebaseerd op praktijkvoorbeelden, zelf opgedaan tijdens zijn carrière als professional. Zwemlesgeven leer je immers niet uit een boek maar in het water en in de zwembadtechniek krijg je vieze handen.

Een gedegen beroepsopleiding en praktijkervaring gaan intensief samen. Dus is stagelopen of werken in de praktijk noodzakelijk. Onder deskundige aansturing van een ervaren stagebegeleider op locatie. Daarnaast verzorgt ook het opleidende instituut voor begeleiding op afstand en incidentele bezoeken op locatie. Tijdens deze bezoeken zal de studiebegeleider van het instituut overleg plegen met de plaatselijke stagebegeleider. Maar daarnaast is meestal het beoordelen van de studieprestaties van de student onderdeel. Dit resulteert in een eindcijfer praktijk als onderdeel van het eindexamen. Bij de zwembadtechniek kan dit bijvoorbeeld bestaan uit het terugspoelen van een filter. Bij het zwemonderwijs zal dit meestal bestaan uit en verzorgen van een aantal zwemlessen.

Een eindexamen kan ook op meerdere manieren zijn georganiseerd. Theoretisch en praktisch. Schriftelijk en mondeling. Zie hierna een aantal voorbeelden met een beknopte beschrijving:

  • Multiple choice Meerkeuzenvragen bestaan uit een korte vraag of bewering met een aantal antwoorden waaruit dient te worden gekozen. Zie de kennistoetsen op deze site als voorbeeld. Dit lijkt misschien gemakkelijk, de antwoorden staan er immers bij. De nadruk ligt echter op het goed lezen van die antwoorden en juist dat is een handicap voor een aantal leerlingen, zie hiertoe ook het tabblad onderwijstraining.
  • Open vragen Een voorbeeld: vertel eens iets over (…). Het beoordelen van het antwoord is een arbeidsintensieve opdracht voor de beoordelende docent of examinator. Meestal wordt hierbij gezocht naar een aantal trefwoorden of begrippen met een beschrijving aan de hand waarvan punten worden toegekend.
  • Individueel examengesprek De examinator voert een gesprek met de leerling waarin alle onderwerpen aan bod komen. Ook dit vergt de nodige parate kennis van de examinator. Het toekennen van punten gebeurt op een vergelijkbare wijze als bij de open vraag. Een voordeel is dat tussentijds kan worden samengevat op begripsvorming en doorgevraagd bij vermeende onvolledigheid in de beantwoording.
  • Groeps examengesprek Een aantal examenkandidaten worden hierbij door de examinator aangemoedigd om met elkaar in overleg te treden. Het genoemde voordeel van het individuele examengesprek krijgt hiermee een extra dimensie. De communicatieve vaardigheden van de individuele leerling is nu integraal onderdeel van het examen. In het zwemonderwijs is dit een zwaarwegende kernvaardigheid. Maar ook in de zwembadtechniek is overleg tussen collega’s of met ingehuurde krachten een noodzakelijk onderdeel.
  • Praktijkexamen Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van het geleerde beroep is altijd het kerndoel. Hier komen alle voornoemde examenvormen bijeen tot een integraal en logisch geheel. Immers, indien je de theorie niet beheerst kun je het ook niet toepassen in de praktijk.

Een examen voor theoretische beroepen vergt concrete kennis. Voorbeeld: twee plus drie is (…)? Een examen voor een beroepsopleiding vergt inzichtkennis. Voorbeeld: hoe zou jij (…)? Daarom hierbij een algemeen advies voor leerlingen in het beroepsonderwijs. Beschrijf niet de concrete informatie die in het boek of elders staat beschreven. En beschrijf niet in de derde persoonsvorm, “bij ons (…)”. Begin ieder antwoord met de opening “ik vind, of, ik heb ervaren”.

Meer weten en leren? Neem contact op.

Contact