Opleidingen

Het menu van deze site is bewust gestructureerd. Van links naar rechts in de bovenste menubalk staan de hoofdafdelingen op volgorde van prioriteit benoemd. Onder ieder hoofdafdeling zit een submenu waarin eveneens een logische volgorde is toegepast.

Het geheel is overzichtelijk geordend onder het hoofdmenu “service” in submenu “Sitemap“.

Zwembadmachinist diploma

De Zwembadtechnicus

Deze site is vooral gericht op het verstrekken van informatie over de technische opleidingen, ook wel de “vette” kant genoemd. Na het hoofdmenu ZwembadBranche en de algemene beschrijvingen in de onderliggende submenu’s volgt het hoofdmenu “Publicaties“. Hier zijn de lesboeken beschreven die deze auteur heeft ontwikkeld. In het navolgende hoofdmenu “Zwembadtechnicus” zijn de historie en totstandkoming van de opleidingen zwembadtechniek beschreven. Het hoofdmenu wordt afgerond met het item “Kennistoetsen“. Deze toetsen zijn vrij beschikbaar gesteld door de auteur met het doel het persoonlijke kennisniveau vooraf te kunnen toetsen.

Er zijn nu twee opleidingsvarianten beschikbaar. De eerste is geheel theoretisch en wordt geëxamineerd met meerkeuze vragen of een mondeling examen. De tweede variant is daarnaast ook praktijkgericht en wordt afgerond met een praktijkexamen waarin tegelijk de theoretische kennis wordt getoetst.

De Zwemdocent

Deze site bevat ook informatie over de zogeheten “natte” opleidingen. Het huidige scholingsaanbod hiertoe is zeer omvangrijk maar is in de basis gelijk. De cursist dient de nodige theorie te leren. Dat kan in het leslokaal of op afstand via digitaal onderwijs. Dit deel wordt apart geëxamineerd. Daarnaast is praktijkonderwijs in de vorm van stage eveneens een vast onderdeel. Tijdens het stagetraject worden cijfers gegeven voor de behaalde resultaten door zowel de stagebegeleiders als door een officiële examinator. De opleiding wordt voltooid met een mondeling eindexamen.

Deze auteur

Ted Verbeek heeft zeer veel praktijkervaring opgedaan. En ook veel regulier beroepsonderwijs verzorgd voor de “natte” sector. Dit doet hij nog steeds met veel plezier op basis van invalhulp, zowel als docent als examinator bij meerdere instituten.

Daar het aanbod van regulier onderwijs zeer overvloedig en gestructureerd is zal hij zich op termijn specialiseren met een brede visie op deze site. Wat bedoel ik daarmee? Wel, bedenk dat zwemles geven in een lekker warm binnenbad met een beweegbare bodem, geheel anders zal zijn ingericht dan het lesgeven in een buitenbad bij slechts weer, of een diepwaterbassin waarin de kinderen niet kunnen staan.

Daarnaast zijn de huidige doelstellingen van de zwemopleidingen, naar zijn beleving, nog steeds gericht op middelen (een zwemdiploma behalen) maar niet op doelen (leren overleven bij te water geraken). Zodra de tijd schikt zal ik op deze site het een en ander gaan publiceren. Maar voor nu nog even geduld.

Advies Contact Publicaties Kennistoetsen