Opleidingenhistorie

De badmeester en badjuf van het eerste uur beheersten alle benodigde disciplines voor het zwembadvak. Ze beschikten ook over het benodigde technisch inzicht en de vakbekwaamheid om de technische installatie te bedienen. Deze praktijkkennis werd overgedragen en geoefend door de aanwezige oudere generatie.

Maar omstreeks 1975 werden hogere eisen gesteld aan de technische bekwaamheden. Mede onder invloed van een speciale zwembadwetgeving. Er ontstond behoefte aan een speciale vakopleiding. En die kwam er ook, de opleiding zwembadmachinist (1975). Deze opleiding duurde ongeveer een jaar.

Vrijwel tegelijk werd een opleiding bedrijfsleider zwembaden ontwikkeld waarbij de helft van de onderwezen vakken een technische grondslag hadden. Deze opleiding bestond aanvankelijk uit een jaar maar werd in de loop der jaren uitgebreid naar vier leerjaren.

Beide opleidingen werden omstreeks begin jaren ’80 beëindigd wegens gebrek aan belangstelling. De technici voor de zwembadtechniek waren vanaf dat moment niet meer allround maar specifiek opgeleid en bekwaam in een vakgebied zoals de elektrotechnicus, bankwerker, lasser en bouwvakker. Deze impasse duurde voort tot het jaar 2010. De auteur, die zelf beide historische opleidingen heeft gevolgd en in de praktijk beoefende, begon als hobby alle beschikbare informatie te verzamelen. En bundelde dat in een opleiding die hij zwembadmachinist (2010) noemde. Dit werd door de Branche met veel enthousiasme ontvangen. Allen waren zich bewust van het ontbreken van een dergelijke opleiding en praktische vakbekwaamheid. Met gebundelde krachten is vervolgens een Beroeps-Competentie-Profiel-zwembadtechniek vastgesteld op basis waarvan vier opleidingsniveaus zijn ontwikkeld.

  • Onderhoudsmedewerker (TD1)
  • Medewerker technische dienst (TD2)
  • Senior medewerker technische dienst (TD3)
  • Hoofd technische dienst (TD4)

Het eerste niveau “Onderhoudsmedewerker” is niet beschreven in het BCP. Het omvat inhoudelijk alle basishandelingen die moeten worden verricht bij opening en sluiting van een zwembad. Deze kennis en vaardigheid was in het verleden onderdeel van de beroepsopleiding Toezichthouder, ook wel Lifeguard genoemd. In de huidige opleiding voor dit vak kwam dit te vervallen en is nu losgekoppeld.

In 2021 is een splitsing ontstaan in deze opleidingdingcompetenties. Lees hiertoe de beschrijvingen onder het tabblad “zwembadtechnicus” in dit menu.