Waar te volgen

De besproken opleidingen op deze website zijn geheel of gedeeltelijk te volgen bij de hierna genoemde opleidingsinstituten. Neem vrijblijvend contact op indien uw instituut niet staat vermeld.

Contact

 

Zwembadtechnicus

De opleidingen zwembadtechniek zijn gesplitst in aparte vakken. Daardoor is het mogelijk om aparte onderdelen te volgen naar keuze zoals bijvoorbeeld zwemwaterinstallaties en zwemwaterchemie. De twee hiervoor genoemde vakken vormen samen de basis voor de volledige opleiding (Z)TD1. (Z)TD2 omvat negen vakken en (Z)TD3 tien vakken.

De ENVOZ hanteert de letters ZTD (Zwembadtechnicus) voor de techniekopleidingen. Klik hier voor het overzicht.

De aangesloten instituten bij de NRZ hanteren de letters TD (Technische Dienst) voor deze techniekopleidingen. klik hier voor het overzicht.

Er bestaat een aanmerkelijk inhoudelijk verschil tussen de twee opleidingen van de ENVOZ en NRZ.

  • De opleiding ZTD1 van de ENVOZ wordt afgerond met een theoretisch en praktijkexamen.
  • De opleiding ZTD2 van de ENVOZ wordt onderwezen op een praktijklocatie waarbij een flink aantal lesonderdelen in de technische ruimten wordt onderwezen. Het examen omvat een mondeling theoretisch- en praktijkdeel op de stage- of werklocatie.
  • De opleiding ZTD3 van de ENVOZ wordt onderwezen in het leslokaal. De tien vakken dienen te worden onderzocht tijdens de uitgebreide stage of tijdens het werk en dient uit te monden in een scriptie voor een eindcijfer. Het examen omvat het verdedigen van deze scriptie tegenover de examencommissie en genodigden.

De opleidingen TD1, TD2 en TD3 via NRZ aangesloten opleiders worden theoretisch onderwezen en afgerond met een multiplechoice toets of een mondeling eindexamen.

Zwembadbranche

De opleidingen tot toezichthouder en zwemonderwijzer kunnen zowel in voltijd als deeltijd worden gevolgd. Vrijwel alle scholen voor MBO en HBO bieden deze opleidingen aan.

De deeltijdopleidingen zijn te volgen bij vele aanbieders. Let bij uw keuze wel op de gewenste accreditatie. De ENVOZ verzorgt internationaal erkende opleidingen. De NRZ nationaal erkende Branche-opleidingen. En diverse sportbonden, door de betreffende Bond, erkende opleidingen.

Komt u er niet uit of is keuzehulp gewenst? Neem contact op met Ted Verbeek voor een passend studieadvies.