Bedrijfsleider Zwembaden (1978)

De opleidingen in de ZwembadBranche werden ooit geleid en gecoördineerd door twee instanties, te weten, het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen en de Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB). Secundair hielden ook andere zwembonden zich bezig met opleidingen waaronder de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), thans Reddingsbrigade Nederland geheten, en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), afdeling Watervrienden.

Halverwege de jaren ’60 kwamen een aantal zwemonderwijzers bijeen die vonden dat het anders moest en richten daartoe,  op 2 mei 1965, de Nederlandse Vereniging voor Zwemonderwijzers (NVZ) op. Hun doel van meervoudig. Een daarvan was het aanpassen van de opleidingsstructuur voor de natte beroepskrachten. En daaruit voortvloeiend het management. Dit onderwijsdeel werd op 10 november 1978 ondergebracht in een aparte afdeling, genaamd, Eerste Nederlandse Vereniging Opleiding Zwemonderwijs (ENVOZ).

De zogeheten zwembadmanager van nu bestond toen nog niet. Badmeesters en -juffen die alle disciplines beheersten werden in toenemende mate belast met organiserende en overstijgende taken. Daartoe werd door de NVZ een specialistische opleiding ontwikkeld die zij Bedrijfsleider Zwembaden noemde. Deze opleiding duurde aanvankelijk een jaar maar door de sterke marktontwikkelingen groeide deze al snel uit naar een vierjarige opleiding. En werd gesplist in twee delen, twee jaar assistent- en twee jaar bedrijfsleider. Deze opleiding omvatte vele vakken welke werden samengevoegd en geëxamineerd op vijf hoofdterreinen:

  1. Bedrijfsvoering
  2. Techniek Zwembadenbouw
  3. Speciaal zwemonderricht en recreatie
  4. Waterbehandeling
  5. Hygiëne

Zwembadtechniek vormde een vast onderdeel hiervan, zie punt 2 en 4. Technisch management was eveneens ondergebracht, zie punt 1.

De auteur volgde beide opleidingen in 1983 en aansluitend 1985.

Assistent Bedrijfsleider Zwembaden

Bedrijfsleider Zwembaden

Omstreeks 1990 werden deze opleidingen inhoudelijk aangepast naar Zwembadmanager waarbij de zwembadtechniek verdween. Twintig jaar later nam de auteur het initiatief al het beschikbare materiaal te verzamelen en op basis hiervan een nieuwe, moderne, opleiding Zwembadmachinist te ontwikkelen.