Zwembadmachinist (1975)

Zwembaden waren vroeger eigendom van een Gemeente. Maar het beheer en de exploitatie werden niet altijd uitgevoerd door ambtenaren. Meestal werden deze taken ondergebracht bij een Stichting of een Vereniging. Omstreeks 1920 nam een zwemvereniging het initiatief een eigen zwembad te bouwen. Dit kwam tot stand door het uitgeven van aandelen op zogeheten spaarkassen waarmee de benodigde bouwsom bijeen werd gebracht. De Oostergasfabriek in Amsterdam-Oost werd hiermee omgebouwd tot zwembad en bestaat nog steeds.

Het beheer en de exploitatie van dit zwembad werd ondergebracht in een naamloze vennootschap die in de loop der decennia uitgroeide tot een grote zwembadexploitant met vele zwembaden. Deze exploitant ging ook opleidingen verzorgen voor hun medewerkers. Voor de afdeling techniek werd een speciale opleiding zwembadmachinist ontwikkeld welke was bestemd voor de eigen medewerkers.

Omstreeks 1975 werd deze opleiding ondergebracht bij het opleidingsinstituut PBNA en toegankelijk gemaakt voor alle geĂ¯nteresseerden.

PBNA Zwembadmachinist

De auteur volgde deze opleiding in 1978.

Zwembadmachinist diploma

Deze opleiding omvatte de volgende vakken:

  • zwemwaterzuivering
  • kennis van werktuigen en pompen
  • werktuigkunde
  • elektrotechniek
  • sterkteleer

In hetzelfde tijdsbestek werd door een andere organisatie de opleiding bedrijfsleider zwembaden in de markt gezet.