Zwembadtechnicus 1

Functietitel: Medewerker Zwembadtechniek

De auteur T. Verbeek publiceerde het volgende boek:

Zwembadtechnicus 1

Lesboek ten behoeve van de opleiding zwembadtechniek niveau 1. Auteur T. Verbeek

Klik hier om dit boek aan te schaffen

Klik hier om de inhoudsopgave te raadplegen

Klik hier voor inhoudelijke informatie en de opleidingsmogelijkheden

Iedere medewerker in een zwembad dient over voldoende technische basiskennis te beschikken. Dit is nodig voor de eigen veiligheid en die van de bezoekers. Een zwembad is een complex geheel. Het dient zo steriel mogelijk te zijn, vergelijkbaar met een ziekenhuis. Daartoe worden chemicaliën en speciale machines gebruikt. Om hiermee veilig te kunnen en mogen werken dient de medewerker alle toegepaste producten en apparatuur te kennen alsook de juiste wijze van opslag en de voorschriften tijdens het gebruik. In deze eerste module worden de basiskennis van waterbehandeling, waterchemie en werkvoorschriften aangereikt. Na het afronden van deze opleiding beschikt u over alle benodigde basiskennis. U bent dan als Voldoende Opgeleid Persoon (VOP) bekwaam om een zwemaccommodatie vrij te geven voor ingebruikneming. Vanzelfsprekend overlegt u dit altijd met uw management. Er is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel dient u in een zwembad stage te lopen of werkzaam te zijn om uzelf te bekwamen in de praktische toepasbaarheid en vaardigheden.

Dit lesboek is geschreven als samenvatting voor deze opleiding en dus niet volledig. Regelmatig zal aanvullende verdiepende of actuele informatie via het internet dienen te worden geraadpleegd. De lezer kan zich dus niet beperken tot de kennis van dit lesboek om volledig vakbekwaam te worden. Het volgen van de betreffende opleiding bij een erkende school is hiertoe noodzakelijk.