Zwembadtechnicus 2

Functietitel: Vakbekwame Zwembadtechnicus

De auteur T. Verbeek publiceerde het volgende boek:

Zwembadtechnicus 2

Lesboek ten behoeve van de opleiding zwembadtechniek niveau 2. Auteur T. Verbeek

Klik hier om dit boek aan te schaffen

Klik hier om de inhoudsopgave te raadplegen

Klik hier voor inhoudelijke informatie en de opleidingsmogelijkheden

Iedere technische medewerker in een zwembad dient met voldoende kennis te kunnen handelen. Dit is nodig voor de eigen veiligheid en die van de bezoekers. In deze module wordt de kennis van waterbehandeling aangereikt zodat de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden kunnen worden verricht. U leert vrijwel alle routinematige werkzaamheden uit te voeren volgens een planmatig programma (protocollen). Omdat veel accommodaties beschikken o.a. een onderhoudsplan, calamiteitenplan en schoonmaakplan, zult u leren actief mee te kunnen denken over de inhoud hiervan. Na het afronden van deze opleiding bent u Vakbekwaam Persoon (VP). U bezit vrijwel alle kennis voor de routinematige werkzaamheden met betrekking tot waterzuivering (chemie, watermeten, waterkringlopen en filtratie), luchtbehandeling, verwarmingsinstallaties, energietechniek, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, bouwkundige aspecten, drinkwaterinstallaties, wettelijke kaders en voorschriften. Deze module is het meest geschikt voor medewerkers die dagelijkse routine en/of onderhouds- en bedieningsactiviteiten aan (zwembad)installaties doen.

Om deze module te kunnen volgen dient de cursist aantoonbaar over de kennis van Zwemtechnicus 1 te beschikken. Het certificaat is niet vereist. Wel dient het certificaat VOLVCA in bezit te zijn of te worden gevolgd. Bij diplomering voor Zwemtechnicus 2 dient het VOL-VCA in bezit te zijn.

Dit lesboek is geschreven als samenvatting voor deze opleiding en dus niet volledig. Regelmatig zal aanvullende verdiepende of actuele informatie via het internet dienen te worden geraadpleegd. De lezer kan zich dus niet beperken tot de kennis van dit lesboek om volledig vakbekwaam te worden. Het volgen van de betreffende opleiding bij een erkende school is hiertoe noodzakelijk.