Zwembadtechnicus 3

Functietitel: Werkverantwoordelijke Zwembadtechnicus

De opleiding Zwembadtechnicus 3 is oktober 2022 gestart te Ede onder auspiciën van de ENVOZ. Het eindexamen is gepland in juni 2023.

Opleiding zwembadtechnicus 3

De auteur T. Verbeek publiceerde het volgende boek:

Lesboek ZTD3

Klik hier om dit boek aan te schaffen

Klik hier om de inhoudsopgave te raadplegen

Klik hier voor inhoudelijke informatie en de opleidingsmogelijkheden

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn in de zwembadbranche gekoppeld aan functieniveaus. Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de technische installaties is dat de Zwembadtechnicus die op niveau 3 is opgeleid. Hij/zij legt verantwoordelijkheid af aan de eindverantwoordelijke van de gehele installatie. In deze opleiding wordt daarom de kennis gedeeld van wat deze taken en verantwoordelijkheden inhouden van u in de functie als Werkverantwoordelijke (WV). Na het afronden van deze opleiding bent u opgeleid als werkverantwoordelijke en bezit u vrijwel alle kennis en toepasbaarheid van beheer en management tot alle technische installatie tot de wettelijke kaders en voorschriften. Deze module is het meest geschikt voor hen die dagelijkse routine en/of  onderhouds- en bedieningsactiviteiten aan alle installaties uitvoeren en/of begeleiden.

Om deze module te kunnen volgen dient u in bezit te zijn van het diploma Zwembadtechnicus 2 of vergelijkbaar. Daarnaast dient u in bezit te zijn van het certificaat VOLVCA of deze momenteel te volgen. Bij diplomering voor Zwemtechnicus 3 dient het VOL-VCA in bezit te zijn.

Dit lesboek is geschreven als samenvatting voor deze opleiding en dus niet volledig. Regelmatig zal aanvullende verdiepende of actuele informatie via het internet dienen te worden geraadpleegd. De lezer kan zich dus niet beperken tot de kennis van dit lesboek om volledig vakbekwaam te worden. Het volgen van de betreffende opleiding bij een erkende school is hiertoe noodzakelijk.