Zwembadtechnicus (2021)

De nieuwe opleidingen Zwembadtechnicus van ZwemConsult zijn per 2021 ondergebracht bij de ENVOZ. Dit Branche instituut brengt een zeer groot aantal opleidingen in de markt. Examens zijn ondergebracht bij en geaccrediteerd door Het Europees kwalificatiekader (EKK). Deze koepelorganisatie werkt met behulp van het EQF en NLQF, het Europees kwalificatieraamwerk.

De opleidingsniveaus zoals nu in Nederland van toepassing zijn bleven gehandhaafd.

 1. Zwembadtechnicus 1 ZTD1 (Onderhoudsmedewerker TD1)
 2. Zwembadtechnicus 2 ZTD2 (Medewerker technische dienst TD2)
 3. Zwembadtechnicus 3 ZTD3 (Senior medewerker technische dienst TD3)
 4. Zwembadtechnicus 4 ZTD4 (Hoofd technische dienst TD4)

En ook de vakgebieden.

 1. Zwemwaterinstallaties
 2. Zwemwaterchemie
 3. Luchtbehandelingsinstallaties
 4. Drinkwaterinstallaties
 5. Elektrische installaties
 6. Energietechniek (voorheen Verwarmingsinstallaties)
 7. Meet- en regeltechniek
 8. Bouwkunde (voorheen Bouwkundig en schoonmaak)
 9. Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften
 10. Management en Organisatie (voorheen Beheer en management)

De inhoud van deze opleidingen wijkt echter sterk af van de aangeboden theoretische opleidingen van de andere instituten.

De zwembadtechnicus 1 start met de basiskennis van de zwembadmachinekamer in theorie en praktijk. Met dit verkregen inzicht wordt duidelijk dat de waterchemie onlosmakelijk is verbonden. Dit tweede vak wordt eveneens theoretisch en praktisch onderwezen. Klik hier om de inhoud te raadplegen.

De zwembadtechnicus 2 dient te beschikken over de kennis en ervaring van zwembadtechnicus 1. De opleiding start eveneens in de technische ruimten van een zwembad waarbij alle vakgebieden uitgebreid worden onderwezen. Deze praktische inzichten worden verder uitgebouwd in het theoretisch leslokaal. Daarbij komen alle vakgebieden aan de orde. Klik hier om de inhoud te raadplegen.

De zwembadtechnicus 3 dient te beschikken over de kennis en ervaring van zwembadtechnicus 1 en 2. Deze opleiding start in oktober 2022, de inhoud is hierna in concept, in afwachting van het gedrukte lesboek, opgesomd:

1. Inleiding Zwembadtechnicus ZTD3 9
1.1. Doelstellingen 14
2. Beheer en management (M3) 16
2.1. Doelstellingen 17
2.2. Beheer met PDCA 18
2.3. Beheer met SMART 19
2.4. Management volgens KOLB 20
2.5. Persoonlijkheid 22
2.6. Veiligheidsoverleg 23
2.7. Organisatievormen 24
2.8. Financieel technisch beheer 26
2.9. Financiële paragraaf 28
2.10. Begrippen 30
2.11. Eindopdracht 30
3. Energietechniek (TV3) 33
3.1. Doelstellingen 33
3.2. Wat verstaan we onder energietechniek 34
3.3. Zonneboiler 34
3.4. Heatpipe 35
3.5. Fotovoltaïsche energie 36
3.6. Windenergie 37
3.7. Hydro-energie 37
3.8. Geothermale energie 38
3.9. Biomassa 41
3.10. Nucleaire energie 42
3.11. Fossiele energie 43
3.12. Energieopslag 43
3.13. Energiebronnen koppelen 47
3.14. Begrippen 47
3.15. Eindopdracht 48
4. Bouwkunde (BC3) 50
4.1. Doelstellingen 50
4.2. Aanbestedingsplicht 51
4.3. Aanbesteding in Nederland 52
4.4. Selectiecriteria en gunningscriteria 53
4.5. Uniforme Administratieve Voorwaarden 55
4.6. Bouworganisatievorm 56
4.6.1. Bouwteam 57
4.6.2. TurnKey 58
4.6.3. Publiek Private Samenwerking 59
4.7. Programma van eisen 60
4.8. Bestek 61
4.9. Energietechniek en isolatie 62
4.9.1. Energietechniek en isolatie 62
4.9.2. Vloeren 62
4.9.3. Wanden 63
4.9.4. Dakbeschot 63
4.10. Dauwpunt 64
4.11. Dauwpuntberekening 67
4.12. Begrippen 72
4.13. Eindopdracht 72
5. Luchtbehandelingsinstallaties (TL3) 75
5.1. Doelstellingen 75
5.2. Basiskennis en begrippen 76
5.3. Lucht en Omgevingswet 76
5.4. Lucht en Bouwbesluit 78
5.5. Ventilatiecapaciteit volgens het Bouwbesluit 79
5.6. Luchtbehandeling in de praktijk 81
5.7. Begrippen 83
5.8. Eindopdracht 84
6. Zwemwaterinstallaties (TZ3) 87
6.1. Doelstellingen 88
6.2. Zwemwaterbehandeling 88
6.3. Filterwerking 91
6.4. Filterspoeling 95
6.5. Filterbediening 100
6.6. Bunkers 102
6.7. Zwembassins en appendages 104
6.8. Compressors 110
6.9. Pompen 111
6.10. Filters 116
6.11. Filterlogboek 120
6.12. Begrippen 121
6.13. Eindopdracht 121
7. Drinkwaterinstallaties (TS3) 124
7.1. Doelstellingen 124
7.2. Wet- en regelgeving water 125
7.3. Beheertaken en registratieverplichting 128
7.4. Model controlelijst 129
7.5. Begrippen 130
7.6. Eindopdracht 131
8. Riolering en lozing (TR3) 133
8.1. Doelstellingen 134
8.2. Afschot riolering 135
8.3. Regenwatersystemen 135
8.4. Grijswatersystemen 137
8.5. Vuilwaterinstallaties 139
8.6. Drukriool 139
8.7. Vacuümriool 140
8.8. Luchtpersriool 141
8.9. Druk-vacuüm-compact-systeem 141
8.10. Begrippen 142
8.11. Eindopdracht 142
9. Elektrische installaties (TE3) 143
10.1. Doelstellingen 144
10.2. Natuurkundige principes 145
10.3. Beveiligingen 148
10.4. Bliksembeveiliging 149
10.5. Keuring elektrische installatie 150
10.6. Motorschakelingen 151
10.6.1. Ster-driehoek 152
10.6.2. Softstarter 154
10.6.3. Frequentieregelaar 156
10.7. Verlichtingtechniek 159
10.7.1. Verlichtingkleur en sterkte 161
10.8. Geluidstechniek 161
10.9. Onderhoud 163
10.10. Begrippen 163
10.11. Eindopdracht 164
10. Meet en Regeltechniek (TM3) 165
11.1. Doelstellingen 167
11.2. Gebouwbeheersysteem 168
11.3. Toekomstgericht GBS 169
11.4. Begrippen 171
11.5. Eindopdracht 171
11. Wettelijke kaders en voorschriften (TM3) 174
12.1. Doelstellingen 175
12.2. Zwemwaterwet en -regelgeving 176
12.2.1. Van middelen naar doelwetgeving 176
12.2.2. Samenvatting Omgevingswet 177
12.3. Woningwet en Bouwbesluit 181
12.4. Drinkwaterwet en -besluit 183
12.5. Arbeidsomstandighedenwet en –besluit 184
12.6. Wet Natuurbescherming 184
12.7. Asbestverwijderingsbesluit 185
12.8. Begrippen 186
12.9. Eindopdracht 186
12. Toetsing en examinering 190
12.1. Eindopdracht 190
12.2. Eindexamen 190

De zwembadtechnicus 4 dient te beschikken over de kennis en ervaring van zwembadtechnicus 1, 2 en 3. Deze opleiding is nog niet ontwikkeld. Wel zijn de competenties vastgesteld.