Toets techniek (TZ1)

De opleiding Zwembadtechnicus 1 (ZTD1), ook wel Onderhoudsmedewerker (TD1) genoemd, omvat twee vakgebieden. Hiertoe zijn twee toetsen aanwezig om de vereiste kennis te controleren. Het betreft de vakgebieden;

  1. Zwemwaterinstallaties (TZ1)
  2. Zwemwaterchemie (TC1)

Controleer je kennis van het vak Zwemwaterinstallaties (TC1) ZTD1 met deze toets:

1
Samengesteld op Door admin
Zwemwaterpomp

Zwembadtechnicus 1, zwemwaterinstallaties (TZ1)

Test met behulp van deze vragen je kennis van en voor het vak Zwemwaterinstallaties (TZ1) van ZTD1

1 / 10

Glaskorrels werken efficiënter dan zandkorrels!

ZwemConsult

2 / 10

Wat is suppletiewater en hoe voegen we het toe?

ZwemConsult

3 / 10

Wat is een skimmer?

ZwemConsult

4 / 10

Wat bedoelen we met dode hoeken in een zwembassin?

ZwemConsult

5 / 10

Wat bedoelen we met de rondpomptijd?

ZwemConsult

6 / 10

Wat verstaan we onder terugspoelen van een filter?

ZwemConsult

7 / 10

Een standaard zwembadinstallatie bevat enkele kenmerkende onderdelen. In welke volgorde zijn deze opgesteld?

ZwemConsult

8 / 10

De randen van het zwembassin zijn voorzien van goten met roosters waarin water wegloopt. welke circulatievorm is hier van toepassing?

ZwemConsult

9 / 10

Je ziet een rood storingslampje branden. Hoe handel je?

ZwemConsult

10 / 10

Welke bevoegdheden heb je als Zwembadtechnicus 1 in een technische ruimte van een zwembad?

ZwemConsult

Je score is

De gemiddelde score is 90%

0%